Skip to main content

Udlejer tabte - ville have betaling for varmepumpe-service

15 lejere i Linåtoften i Sunds ved Herning gjorde det helt rigtige, da de gik til Lejernes LO i Herning, fordi deres udlejer opkrævede betaling for eftersyn/service af varmepumperne. De vandt deres sag i Huslejenævnet.

Det var udlejeren, Stenhøj Ejendomme 2017 ApS, langt fra tilfreds med. Han anlagde sag mod lejerne ved Retten i Herning, men fik heller ikke medhold her. I stedet skal han betale de opkrævede beløb tilbage med renter i et år plus 40.750 kr. i sagsomkostninger til lejerne. Hertil kommer naturligvis sine egne advokatudgifter.

Dommen: Loven er klar

Dommeren ved Retten i Herning fastslog utvetydigt, at ”Lejelovens bestemmelser er meget klare om, i hvilke situationer udlejer kan kræve udgifter refunderet udover lejen. Udlejer er kun tillagt retten til at kræve udgifter refunderet, hvis udlejer leverer varme.

I samtlige lejekontrakters § 5 er der afkrydset, at udlejer ikke leverer hverken varme, vand, el eller køling. Allerede derfor er udlejer ikke berettiget til at kræve udgifter til VP -service refunderet, jf. lejelovens § 36, stk. 1. Sådanne udgifter kan i øvrigt ikke indeholdes i lejen”.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top