Skip to main content

Udlejer tilbageholdte lejers depositum

LLO´s Servicekontor i Aarhus har netop afsluttet en langvarig sag vedr. et lejemål i Svendborg kommune. 

Sagen omhandlede en fraflytning, hvor lejer kontaktede Servicekontoret fordi udlejer bl.a. havde ry for dårlig opførsel og truende adfærd og for at beholde tidligere lejeres depositum. 

Ved gennemgang af sagen kunne det konstateres, at udlejer ikke havde overholdt de regler og frister, der gælder for professionelle udlejere vedr. afholdelse af fraflytningssyn og udarbejdelse af fraflytningsrapport. Derudover havde udlejer ikke fremsendt gyldige regnskaber rettidigt. 

Udlejer havde fremsat et krav på 8.650 kr. i forbindelse med lejers fraflytning, men havde desuden undladt at tilbagebetale restdepositum på 14.750 kr. Han havde også anført et krav på 900 kr. til "div. renter", uden at angive nærmere, hvilke renter der var tale om og hvorfor.

Lejer havde betalt i alt 1.900 kr. pr. måned i aconto for forbrug, uden at udlejer havde fremsendt forbrugsregnskaber. 

LLO kontaktede udlejer vedrørende disse krav, men da udlejer ikke imødekom Servicekontorets henvendelse, indsendtes sagen til Huslejenævnet. 

Huslejenævnet afgjorde, at udlejer straks skulle tilbagebetale lejers depositum, og derudover skulle han fremsende regnskaber til lejer inden en nærmere fastsat dato.

Udlejer sendte først nogle forbrugsopgørelser, dagen efter fristen udløb, og disse viste sig ikke at være gyldigt udarbejdede forbrugsregnskaber, men en række opgørelser fra forsyningsselskaber. 

LLO kontaktede derfor igen udlejer og redegjorde for lejers krav i henhold til Huslejenævnets afgørelse, idet der ikke var fremsendt gyldige regnskaber rettidigt. Lejers krav på i alt 46.200 kr. er imidlertid fortsat ikke betalt, og lejer fortsætter derfor nu inddrivelse af beløbet via domstolssystemet. 

Husk, at retshjælpsforsikringen i din indboforsikring ofte dækker sager, når de skal for domstolssystemet.

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top