Skip to main content

Udlejer ville to gange fifle sig til lejeforhøjelser

En lejer i Skjern fik problemer, da hun fraflyttede sit lejemål i et hus i byen.

Udlejeren er såkaldt professionel udlejer. Alligevel havde han snydt sin lejer for 3.000 kr. i huslejeforhøjelse med en trappelejeklausul, der 6 - 7 år forinden var afskaffet ved lov. Da forhøjelsen blev afvist af LLO i fraflytningsregnskabet, prøvede han at skaffe sig en endnu større huslejestigning i henhold til nettoprisindekset, selvom en aftale herom ikke forelå.

Lejeren var gået til LLO Herning og fik hjælp. Hun har herefter modtaget både de 3.000 kr. og sit tilgodehavende på 11.525 kr. i restdepositum.

Uautoriseret blanket

Men det holdt hårdt, og LLO’s ledende jurist på servicekontoret i Aarhus, Rikke Jepsen, måtte både påpege, at der ikke var lavet indflytningsrapport, at fraflytningsrapporten var udarbejdet på et tidspunkt efter fraflytningssynet, og at lejeaftalen iøvrigt var indgået på en uautoriseret blanket.

Forsøgte sig med ikke aftalt lejestigning

Udlejer svarede LLO, at han havde talt med sine rådgivere hos Boligadvokaterne, som ganske rigtigt havde bekræftet, at huslejestigningen ikke var lovlig. I stedet mente han sig berettiget til at kræve lejestigninger i henhold til nettoprisindekset. Til brug herfor havde han lavet en lang udregning der viste, at lejen i virkeligheden skulle være steget med 10.502,40 kr. ialt i lejeperioden og ikke blot de 3.000 kr., han allerede havde opkrævet uretmæssigt. LLO’s servicekontor svarede ham, at det selvfølgelig indledningsvist kræver en aftale, hvis man som udlejer skal regulere lejen i henhold til nettoprisindekset. Og en sådan aftale forelå ikke. Han fik også at vide, at de manglende rapporter betød, at han ikke kan kræve nogen betaling for istandsættelse for lejers regning. Han hævdede, at der ved både indflytning og fraflytning var taget en række billeder, og at han iøvrigt havde været ”storsindet”.

Sagen lukket

Lejeren modtog sit tilgodehavende i marts, og LLO lukkede dermed sagen. Da udlejeren fik denne besked, meddelte han tilbage, at han ikke anser beløbet for ”skyldigt”, og at han ”forbeholder sig retten til at forfølge sagen, når hans helbred tillader det”.

Bundlejen er, at lejeren har fået sine penge og god valuta for sit kontingent til LLO.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top