Skip to main content

Udlejers huslejestigning afvist af nævnet

Huslejenævnet har behandlet sag til lejers fordel vedr. et lejemål beliggende i Svendborg kommune. 

Et medlem har haft LLO´s Servicekontor i Aarhus til at behandle en sag, hvor udlejer havde varslet huslejestigning fra 4500 kr/måned til 9450 kr/måned, fordi han mente at huslejen var væsentligt lavere end det lejedes værdi (værdien af lignende lejemål i området).

LLO fremsendte indsigelse til udlejer på lejernes vegne, og udlejer indbragte efterfølgende sagen for Huslejenævnet. Under sagens behandling ved nævnte gjorde LLO bl.a. gældende, at forbedringerne i lejemålet primært var udført af lejer, og at disse derfor ikke ville kunne medføre en huslejestigning. 

Huslejenævnet afviste at godkende huslejestigningen, fordi lejen før lejeforhøjelsen ikke var væsentligt lavere end det lejedes værdi, og i vurderingen heraf lagde nævnet også vægt på at forbedringerne i lejemålet var udført af lejer. 

Den varslede lejestigning på i alt 4950 kr./måned bortfalder dermed til lejers store glæde. 

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top