Skip to main content

Udlejers ulovlige opkrævninger gav 9.863 kroner retur til lejer

En lejer fra Samsø henvendte sig til LLO´s Servicekontor i Aarhus efter at have modtaget et krav fra sin udlejer om en huslejestigning på 1000 kr. pr. måned, samt krav om betaling for varme, hvor udlejer også krævede en stigning i acontobetalinger.

Huslejestigningen blev med det samme kendt ugyldig, og juristen tog efter aftale med lejer kontakt til udlejer vedrørende forbrugsafregningen for lejemålet.

Ulovlige opkrævninger

Da rådgiveren først fik set hele sagskomplekset igennem, åbenbarede der sig et helt scenarie af ulovligheder.

• Det viste sig at der blev opkrævet acontobetalinger til vand, selvom der ikke opsat lovpligtige individuelle forbrugsmålere i lejemålet, og det medførte et tilbagebetalingskrav mod udlejer.

• Lejer og udlejer havde sidste år aftalt, at lejer fremadrettet selv skulle stå for levering af el til lejemålet, hvilket lejer gjorde. Udlejer fortsatte dog med at opkræve betaling for el.

• Lejer havde aldrig modtaget forbrugsregnskaber – herunder heller ikke varmeregnskaber.

Efter skriftlig og telefonisk dialog med udlejer, om de forskellige krav, endte opgørelsen således:

• Tilbagebetaling af vand: 10.666,56 kr.

• Tilbagebetaling af el: 1.666,65 kr.

• Forlig vedrørende varmeregnskab for 2023, hvor lejer eftergav 2.469,80 kr.

Efter endt aftale med udlejer har lejer fået 9.863,41 kr. retur.

Sagen kunne være indbragt for Huslejenævnet, men lejer havde også et ønske om at få sagen hurtigt afsluttet, derfor fremsatte Servicekontoret i Aarhus ovennævnte forligsforslag, hvilket udlejer har accepteret og lejer har modtaget pengene.

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top