Skip to main content

Uro og mange klager

360 North har haft 176 sager i huslejenævnene i København og Frederiksberg på to år. Kun 9 er vundet indtil nu. LLO kræver, at udlejere skal godkendes.

For halvandet år siden havde ikke mange i Danmark hørt om det amerikanske ejendomsinvesteringsfirma Blackstone og dets selskab i Danmark 360North. I dag er Blackstone og 360 North nærmest blevet indbegrebet af spekulation i opkøb, modernisering, genudlejning og - ikke mindst - chock-behandling af lejerne med henblik på at få dem til at flytte. Efter en istandsættelse kan lejligheden så genudlejes til det dobbelte eller tredobbelte af før-prisen.

Mange konflikter

At det ikke er løse påstande viser tal, som mediet A4 Nu har gravet frem gennem aktindsigter i København og Frederiksberg Kommuner. Tallene viser, at 360 North har haft 176 sager om konkrete konflikter med lejeren i huslejenævnene i København og på Frederiksberg de seneste to år. Sagerne berører 70 forskellige matrikler, hvor 360 North administrerer lejemål. Antallet af sager vedr. 360 North udgør 10 pct. af det antal sager, LLO Hovedstaden kører i de to hovedstadskommuners huslejenævn. Det er et ekstremt højt tal. Udlejere, der har mange flere boliger, er ikke nær så ofte i huslejenævnet.

”Et helvede”

Det går da også rigtig skidt for 360 North, når lejerne trækker udlejerne i huslejenævnet. Her taber udlejeren nemlig langt de fleste sager. Kun i 9 ud af de indbragte 176 sager har selskabet hidtil fået medhold. (juli 2019). Omvendt har lejerne fået medhold i 42 sager og 44 sager er blevet henlagt. Det sidste kan typisk betyde, at der er indgået forlig eller at lejerne ikke har betalt gebyr for sagens behandling eller at sagen er tilbagekaldt. Tre sager er blevet afvist af huslejenævnet. De resterende 78 sager er stadig åbne. Afgørelserne bekræfter ifølge direktør Claus Højte, LLOH, at de fleste af North 360’s huslejestigninger og andre tiltag er i strid med lejeloven. Han tilføjer, at ”det er et helvede at bo et sted, hvor udlejer vil have lejerne ud”.

LLO: Udlejerne skal godkendes

I Lejernes Landsorganisation mener landsformand Helene Toxværd, at selskaber, der vil leje boliger ud, skal have en autorisation – altså godkendelse – til at udleje noget så vigtigt som boliger til mennesker. ”Det er jo en stor del af vores liv, der udspilles i vores bolig, og rammerne herfor har direkte indflydelse på vores trivsel, på risikoen for sygdomme og livskvaliteten i almindelighed. Hvis man skal leje en elektrisk løbehjul ud i 20 minutter, skal man have autorisation. Men altså ikke , når det gælder udleje af en bolig – måske for livstid”, siger hun.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top