Skip to main content

Vedligeholdelseskonto og fraflytning

”Må jeg gerne bruge min vedligeholdelseskonto til at istandsætte lejemålet ved fraflytning?” er et spørgsmål, som LLO´s medlemmer ofte stiller. Her får du et svar.

 

Vedligeholdelse af det lejede opdeles i to dele, henholdsvis udvendig og indvendig vedligeholdelse. I henhold til lejeloven omfatter indvendig vedligeholdelse som udgangspunkt maling, hvidtning, tapetsering af vægge, lofter og træværk samt lakering af gulve. Den udvendige vedligeholdelse omfatter al anden vedligeholdelse end den indvendige oplistet ovenfor. Medmindre andet er aftalt i lejekontraktens § 8, er det altid udlejeren, der har den indvendige vedligeholdelsespligt af lejemålet. Såfremt udlejer er ansvarlig for den indvendige vedligeholdelse af lejemålet, oprettes en såkaldt vedligeholdelseskonto.

Vedligeholdelseskonto

Udlejer er forpligtet til årligt at afsætte et beløb, svarende til 46 kr. pr. m2 pr. år (2021-sats), på den indvendige vedligeholdelseskonto. Beløbet indbetales sammen med huslejen.

Når det er påkrævet, og der er midler nok på vedligeholdelseskontoen, kan lejeren kræve, at indestående anvendes til indvendig vedligeholdelse. Vurderingen af, hvorvidt vedligeholdelse er påkrævet beror på en konkret vurdering, og i tilfælde af, at der opstår uenighed herom, kan sagen indbringes for huslejenævnet (nævnsgebyret koster 315 kr.).

Når lejeforholdet opsiges

Mange lejere tror fejlagtigt, at vedligeholdelseskontoen er deres, og at de, som resultat deraf, har krav på at få indeståendet på kontoen udbetalt ved fraflytning. Det er i denne forbindelse nødvendigt at fastslå, at vedligeholdelseskontoen tilhører lejemålet, som tilhører udlejer, hvilket bevirker, at lejer ikke kan kræve indeståendet på kontoen udbetalt.

Det er i loven bestemt, at lejer - i det øjeblik lejemålet er opsagt - ikke kan kræve, at udlejer foretager indvendig vedligeholdelse. Kontoen bliver ”låst fast”, og eventuelt overskydende beløb overgår ved genudlejning til den nye lejer.

Kræv istandsættelse før opsigelse

Vores anbefaling er på baggrund af ovenstående, at lejer, inden lejeforholdet opsiges, sørger for at kontakte udlejer med krav om istandsættelse.

Huslejenævnet har flere gange givet udlejer medhold i, at lejer udelukkende kan kræve beløbet på vedligeholdelseskontoen brugt, indtil lejekontrakten opsiges. Dette indebærer således, at lejer - på trods af, at der er opsparet til vedligeholdelse - selv skal hæfte for istandsættelse af lejemålet – og dette vil ikke kunne kræves modregnet i indeståendet på vedligeholdelseskontoen. Nævnspraksis er dog noget uklar, og resultatet kan svinge begge veje. Man kan dog aldrig regne med at få dækket misligholdelse som fx store huller i vægge og skader på gulvene.

Få en aftale!

For at vende tilbage til spørgsmålet om, hvorvidt lejer kan bruge vedligeholdelseskontoen til istandsættelse ved fraflytning, er det korte svar ”nej”, når lejemålet først er opsagt. Vores anbefaling er derfor, at man forsøger at få en aftale på plads med udlejer om, at de skal modregne indestående på vedligeholdelseskontoen i eventuelle fraflytningskrav, inden man opsiger lejemålet, så man undgår ubehagelige overraskelser.

Har du spørgsmål eller er i tvivl om, hvordan du står stillet ved fraflytning, er du altid velkommen til at kontakte LLO.

 

 

Om forfatteren

Se artikler fra Arnela Osmanovic

Medlemsrådgiver, cand.jur., LLO Hovedstaden

Back to top