Skip to main content

Vejle: Farcen fortsætter

Farcen fortsætter: Sol men ingen varme

Det kan godt være, at solen ind imellem skinner over en landejendom på Solkærvej ved Grejs, men varme hos lejeren er der intet af - og kun sporadisk strøm.Med andre ord fortsætter farcen på ejendommen, hvor udlejeren har afbrudt varmen og i lange perioder strømmen til sin lejer i sidebygningen. To gange har fodgedretten været på ejendommen og blot af udlejeren fået at vide, at han ville lukke for strømmen igen, når fogedretten var kørt. Det skete så.

”Ubeboelig”

Nu har Huslejenævnet i Vejle Kommune været på besigtigelse og i en kendelse fra 28/9 pålagt udlejeren, Claus Nørgaard Nielsen, at etablere varmeforsyning til lejemålet. Nævnet konstaterede ved besigtigelsen, at der nu var strømforsyning til boligen, men ikke varme.Huslejenævnet konstaterer i sin afgørelse derfor, at manglen på varme ”reelt set gør ejendommen ubeboelig”, og gav udlejeren tre dage til at etablere varmeforsyning fra modtagelsen af brevet med afgørelsen. Nævnet nedsatte samtidig huslejen til 500 kr. pr. måned, indtil manglen er udbedret.

Men manglen blev ikke udbedret. Derfor er lejeren nu i sin ret til at indbringe sagen for Grundejernes Investeringsfond, der så kan lade de nødvendige arbejder udføre på udlejers regning. På sin side kan udlejeren indbringe huslejenævnets pålæg for domstolene. Dette vil dog ikke udsætte genetableringen af forsyningen på hans regning, skriver nævnet. Det samme vil være tilfældet for elforsyningen, hvis nævnet ved en fremtidig besigtigelse konstaterer manglende strømforsyning.

 

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top