Skip to main content

Venner på samme kontrakt

I dag er det mere og mere normalt, at to personer, som ikke er kærester, indgår en lejekontrakt sammen. De færreste er klar over, at de derved ikke længere selv kan forlade kontrakten uden udlejers og med-lejerens samtykke.

Når to venner flytter sammen, og begge står som lejere på kontrakten, betragtes de to lejere som én juridisk enhed. Det betyder, at det kræver accept fra begge lejere at agere i forhold til udlejer, fx hvis man mener, at lejen er for høj, at varmeregnskabet er forkert eller at lejekontrakten skal opsiges. Den ene lejer kan altså ikke uden den anden lejers samtykke opsige kontrakten, og selvom den ene flytter ud og en ny flytter ind, hæfter man derfor stadig for lejebetaling og eventuel istandsættelse ved fraflytning. I nogle tilfælde mener udlejer endda, at alene det, at en af lejerne flytter, er misligholdelse af aftalen, særligt hvis det fremgår af kontrakten, at denne er betinget af, at begge lejere bebor lejemålet i hele perioden. Det er dog ikke endeligt afklaret i praksis endnu.

Hvis en lejers fraflytning er misligholdelse af kontrakten, kan udlejer ophæve aftalen med den virkning, at begge skal flytte, og begge lejere ifalder erstatning over for udlejer. Tal derfor altid først med LLO inden den ene flytter eller lejemålet opsiges.

Lejerskifte kræver altid udlejers accept

Når en lejer ønsker at flytte, har denne og medlejeren tit et ønske om, at den fraflyttende lejer skrives ud af kontrakten, og en indflyttende lejer skrives ind. Det kan ofte være en fornuftig løsning, men det kræver altid udlejers accept. Sørg derfor altid for at tale med udlejer inden et eventuelt lejerskifte. Hvis udlejer ikke vil acceptere skiftet, kan det ikke gennemtvinges mod udlejers vilje.

Tal sammen inden I flytter ind

De fleste konflikter kan undgås ved, at de to lejere indgår en selvstændig aftale mellem sig, inden de flytter ind. En sådan aftale bør tage stilling til, hvad der sker, når den ene part ønsker at flytte, fx at den anden part i sådanne tilfælde forpligter sig til at acceptere en opsigelse, hvis udlejer ikke vil acceptere et lejerskifte. I tilfælde af, at den fraflyttende part fortsat hæfter, bør man også aftale, hvem der skal afholde udgifterne i sidste ende. Vær opmærksom på, at den indbyrdes aftale ikke kan binde udlejer.

Det er vigtigt, at aftalen tager stilling til de problemer, der kan opstå, når man bor sammen, men det er lige så vigtigt, at man er enige om, hvad der står. Jo klarere aftalen er formuleret, jo bedre er den fælles forståelse. Der er mange, der tænker, at en sådan aftale ikke er nødvendig, men forudsætningerne, når man bor sammen, kan hurtigt ændre sig, og det er bedre at have en aftale liggende i skuffen, man aldrig behøver at tage frem end at blive uenige, når problemet er opstået. Tal med din lokale LLO afdeling, hvis du har brug for hjælp til at formulere aftalen.

 

Om forfatteren

Se artikler af Jakob Møldrup-Lakjer

Jakob Møldrup-Lakjer er juridisk chef I LLO Hovedstaden

Back to top