Skip to main content

Vi Lejere på mail... hvis du vil

LLO’s medlemmer kan fremover ved afkrydsning vælge at modtage medlemsbladet Vi Lejere elektronisk som en PDF på mailadressen, hvis de foretrækker denne løsning fremfor det fysiske blad.

Ordningen gælder kun for enkeltmedlemmer og altså ikke foreningsmedlemmer med kollektivt medlemsskab.

Nyordningen træder i kraft, når den tekniske løsning er på plads i LLO’s elektroniske medlemssystem, Membersite.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top