Skip to main content

Viborg: 4 medlemmer valgte ny formand

Kun 4 medlemmer valgte ny formand efter eksklusion.

Steen Skaarup Jensen er valgt som ny formand for LLO Viborg efter at LLO’s hovedbestyrelse (og senest en eenstemmig kongres) har ekskluderet Jan Nørbjerg for organisationsskadelig virksomhed (se også side 18). Valget skete på generalforsamlingen i juni, men afdelingen havde allerede da udmeldt sig af LLO med virkning fra årsskiftet i protest mod netop eksklusionen af Nørbjerg.

I generalforsamlingen deltog fire stemmeberettigede medlemmer, ifølge det underskrevne referat.

Mona M. Olesen aflagde beretning på bestyrelsens vegne. Afdelingen mener at have penge tilgode i LLO, mens landsforbundet har den klare opfattelse, at det forholder sig omvendt. Som konsekvens af udmeldelsen fik Viborg 25 verserende sager retur fra Servicekontoret i Aarhus, oplyste hun. (Sagerne returneret med bilag, noter og sagsresumé.red.).

På generalforsamlingen kritiserede LLO’s regionsformand i Region Midt, Ole Andersen, landsformanden, der ikke var tilstede, for at udtale sig om Nørbjerg i en sag udenfor boligområdet. Han mente iøvrigt, at der ”ikke var meget sammenhold i LLO”.

Dennis Micheelsen blev valgt som kasserer, Mette G. Jensen blev valgt til bestyrelsen, mens Maiken Andreassen blev genvalgt som bestyrelsesmedlem – alle for to år. Som suppleant valgtes Knud Erik Hansen. Mødets dirigent var den tidligere LLO-veteran, Karsten H. Gravesen, der sammen med tidl. bestyrelsesmedlem Paul Erik Pedersen nu også er indstillet til eksklusion af LLO. Det besluttede hovedbestyrelsen i september med 9 stemmer for, to imod, mens to undlod.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top