Skip to main content

Viborg: Fredag aften - 13 km fra Viborg

Bestyrelsen for LLO i Viborg fandt det åbenbart nødvendigt at placere to afgørende ekstraordinære generalforsamlinger 13 km fra Viborgs centrum og på to fredage, da den havde sat udmeldelse af landsorganisationen på dagsordenen.

Stedet, der var valgt, var Mønsted Kulturhus på Kalkværksvej. Det var første gang d. 30. oktober og igen d. 20. november efter at generalforsamlingen 30. oktober først var indkaldt til Borgerhuset Stationen i Sct. Hansgade, Viborg. Mødestedet havde formentlig også sin indvirkning på fremmødet. Ifølge afdelingens egne skriftlige referater var kun fem menige medlemmer mødt frem i Mønsted – udover fire bestyrelsesmedlemmer og tre gæster - på den første generalforsamling. De besluttede enstemmigt at udmelde LLO Viborg af landsorganisationen. På den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes i sådanne sager for at bekræfte den første beslutning, deltog de samme fire bestyrelsesmedlemmer, seks menige medlemmer og tre gæster. Også på dette møde blev udmeldelsen besluttet enstemmigt. Afdelingen har 250 medlemmer.

Klagerne fortiet

Udmeldelsen skyldes utilfredshed med, at LLO’s landsledelse i september 2020 ekskluderede den dengang nyvalgte formand for afdelingen, Jan Nørbjerg, for organisationsskadelig virksomhed. Det skete på baggrund af fire skriftlige klager over Nørbjerg til hovedbestyrelsen. Bestyrelsen i Viborg protesterede imod eksklusionen, men har aldrig forholdt sig til de konkrete klager. Nørbjerg gav heller ikke selv møde, selvom han var inviteret til at deltage i hovedbestyrelsens behandling af hans eksklusion. Indholdet af klagerne blev end ikke omtalt for de fremmødte på LLO Viborgs afgørende generalforsamling 30. oktober, hvor Nørbjerg iøvrigt deltog som inviteret ”gæst”.

Bestyrelsen i LLO Viborg var også utilfredse med LLO’s servicekontor i Aarhus. Den havde meldt afdelingen ud af servicekontoret 8 dage før generalforsamlingen. Derfor blev denne beslutning netop ikke forelagt afdelingens øverste myndighed til vedtagelse i Mønsted. Medlemmerne fik heller ikke på generalforsamlingen at vide hvor og af hvem, sagsbehandlingen for Viborgs medlemmer fremover skal ske, når Servicekontoret – efter bestyrelsen i Viborgs opsigelse – stopper med at sagsbehandle for Viborgs medlemmer d. 1. marts i år.

LLO’s øverste landsledelse var repræsenteret på den første generalforsamling, mens regionsformanden i Midt deltog i den efterfølgende.

LLO’s hovedbestyrelse har som konsekvens efter de to generalforsamlinger besluttet, at den ikke - fremadrettet – henviser nye medlemmer til Viborg. Nye LLO-medlemmer indmeldes i stedet i en midlertidig administrativ afdeling under hovedbestyrelsen og med medlemsservice fra Servicekontoret i Aarhus.

Sidste nyt: Bestyrelsen i LLO Viborg har indkaldt til

en ny, ordinær generalforsamling lørdag d. 13.

februar kl 11. Og JA.....I Mønsted!

NB: mødet er efterfølgende blevet aflyst pga. de fortsatte covid-19 restriktioner.

 

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top