Skip to main content

Viborg: Ny formand ekskluderet efter 16 dage

LLO i Viborg sagde på generalforsamlingen d. 20/8 farvel til den mangeårige formand, Karsten H. Gravesen, der ønskede sig afløst efter en årrække som aktiv. Hans efterfølger som formand blev Jan Nørbjerg, der dog kun 16 dage senere blev ekskluderet af LLO’s hovedbestyrelse for organisationsskadelig virksomhed. Beslutningen om eksklusion blev truffet med 11 stemmer for og fire imod og skete på baggrund af fire skriftlige klager til hovedbestyrelsen.

Eksklusionen har omgående virkning. Bestyrelsen i Viborg har protesteret imod eksklusionen – dog helt uden at gå ind i begrundelsen derfor. På generalforsamlingen i august valgtes to kvinder til bestyrelsen. Det var Mona Olesen for to år og Maiken Andreassem for ét år. Helle Møller blev suppleant. Karsten H. Gravesen valgtes som revisor.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top