Skip to main content

Vismændene anbefaler ikke en afskaffelse af huslejereguleringen!

Det fremgik af en vigtig kronik i Jyllands Posten den 6. november, hvori Vismændene nuancerer debatten.

Et par citater:

"Tilbage i 2001 undersøgte det daværende formandskab for Det Økonomiske Råd huslejereguleringen og anbefalede, at den blev afskaffet. Men i den mellemliggende periode har ny forskning set dagens lys, og vi har derfor genbesøgt emnet i vores efterårsrapport. På det opdaterede grundlag anbefaler vi ikke, modsat vores forgængere, at huslejereguleringen afskaffes."

"En eventuel anbefaling om at afvikle huslejereguleringen forudsætter, at den samlet set medfører effektivitetstab. I dag står det imidlertid klart, at der både er forhold, der taler for huslejeregulering, og forhold, der taler imod ud fra et samfundsøkonomisk effektivitetshensyn alene." [...]

"Selv hvis huslejereguleringen samlet set medfører et effektivitetstab, er det en opgave for de folkevalgte at vurdere, om et sådan tab kan retfærdiggøres af reguleringens fordelingsvirkning."

Når flere lederskribenter, organisationer o.l. bruger den nyeste vismandsrapport som grundlag for at ophæve huslejereguleringen, så står det altså for egen regning. Det er i hvert fald ikke det som Vismændene selv mener.

Læs kronikken her (kræver abonnement).

 

Rød By Illustration med logo

Om forfatteren

Se artikler af LLO

Back to top