Skip to main content

Webinar om Blackstone-indgrebet

Den 1.juli trådte lovændringerne i kraft i det såkaldte Blackstone-indgreb. Det var efter LLO’s opfattelse den største forbedring, vi har fået af lejeloven i flere årtier. Men lovændringer kræver vejlejning og rådgivning. Derfor gennemførte Lejernes LO i juni et såkaldt webinar, hvor landssekretariatet over nettet holdt kursus om de nye regler for sine advokater, sagsbehandlere og rådgivere ude i landet.

Den praktiske gennemgang blev forestået af LLO’s chefjurist, Anders Svendsen. Fra sit kontor på 4. sal i Reventlowsgade i København gennemgik han i et 2 timer langt forløb de nye paragraf 5,2-krav til øget energistandard ect., ændringerne i måden, 5,2-lejen fastsættes på og vurderes ved domstolene samt den såkaldte karensperiode - også kaldet spekulantstoppet – og dets konsekvenser.

Gennemgangen blev afsluttet med spørgsmål fra deltagerne, der iøvrigt også kunne bryde ind undervejs.

Kursusmaterialet fra den 19. juni er efterfølgende sendt ud til deltagerne, men kan rekvireres hos LLO’s webmaster på denne mailadresse: tvp@llo.dk

Den 13. august gentog LLO webinaret med et on-line fyraftensmøde – dennegang for en lidt bredere kreds.

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top