Skip to main content

Beboerrepræsentation

Beboerrepræsentationen - lejernes tillidsmænd

Når du har en beboerrepræsentation i din ejendom, står du stærkere end hvis du står alene.

Beboerrepræsentationer kan stiftes i private udlejningsejendomme og giver lejerne ret til organiseret indflydelse.

Konkret betyder det, at hvis udlejer fx ønsker at sætte huslejen op, så står du med helt andre rettigheder og muligheder for at protestere.

Hvis du har en beboerrepræsentation, kan beboerrepræsentationen sikre indsigt i hvad huslejen dækker, og at udlejer fx ikke bliver betalt to gange for det samme arbejde.

De fleste beboerrepræsentationer sender desuden udlejers varslinger ind til LLO, for at være helt sikre på, at alt er som det skal være. Herefter kan LLO eller beboerrepræsentationen gøre indsigelse på vegne af alle lejere i ejendommen.

Mange beboerrepræsentationer har et fint forhold til udlejer, og fungerer som lejernes talerør, så udlejer kan gå i dialog med lejerne og indgå aftaler om forbedringer af ejendommen. Nogle steder bruges beboerrepræsentationen desuden som rammen for sociale aktiviteter som fx en sommerfest. Andre beboerrepræsentationer har et væsentligt mere tilspidset forhold til udlejer.

Uanset hvilket forhold man har til sin udlejer, så står vi lejere stærkere, når vi står sammen. LLO’s klare opfordring er derfor at stifte en beboerrepræsentation, hvis du ikke har en i forvejen.

På disse sider gennemgår vi, hvad du får ud af at have en beboerrepræsentation, hvordan man opretter en beboerrepræsentation og hvordan man driver den.

Dette materiale kan dog ikke erstatte rådgivning fra din lokale LLO-afdeling, som kan give dig konkret rådgivning til netop din situation.

 

En tillidsmandsordning for lejerne

Man kan sammenligne beboerrepræsentationer med en tillidsmandsordning, som vi kender det fra arbejdsretten. Her har man mulighed for at indgå i forhandlinger, gøre synspunkter gældende og gøre indsigelse på vegne af alle ejendommens lejere i visse tilfælde.

Vidste du fx, at en beboerrepræsentant er beskyttet imod visse typer opsigelser ligesom en tillidsmand normalt ikke kan fyres?

 

God læselyst.

Anders Svendsen chefjurist LLO i Danmark og Robert Nedergaard organisationskonsulent LLO Hovedstaden.

 

Find din lokale LLO-afdeling på llo.dk eller ring på 33 86 09 10

 

Nye regler for beboerrepræsentationer

Nye regler for beboerrepræsentationer fra første januar 2023:

Boligministeriet har ændret reglerne for beboerrepræsentationer.

Det betyder at:

  1. Maksimalbeløbet til beboerrepræsentationens arbejde stiger fra 502 til 550 kr. om året.
  2. Tegningsretten haves af beboerrepræsentationen i forening.
  3. Bekendtgørelsen er at anse som vedtægter.

Hensigten er at det bliver nemmere at drive en beboerrepræsentation, herunder at oprette en bankkonto til foreningen og at beboerrepræsenationen får flere økonomiske muskler.

Du kan læse bekendtgørelsen her

 

 

Back to top