Skip to main content

Nyvalgt beboerrepræsentant

Hvis du, der læser disse ord, allerede er valgt som talsmand eller beboerrepræsentant – eller bor i en ejendom, hvor en eller flere af dine naboer er blevet valgt som din repræsentant – så tillykke!

Ikke bare tillykke med, at I har fået alle mulige gode lovrettigheder på alles vegne som vi omtaler i resten af dette temanummer. Eller for jer som allerede er med i LLO, at I kan trække på os så vi kan hjælpe med at få mest muligt ud af lovrettigheder, komme på kurser og meget andet godt.

Men det er også værd at fejre, at I står sammen og har et fællesskab, hvor I selv udfylder rammerne.

Det er nemlig sådan, at til de mange gode rettigheder hører ganske få pligter i lovgivningen, mens mulighederne åbner sig både for at bruge disse konkrete rettigheder men også til selv at gøre det til jeres egen forening med de ting som interesserer jer og som I har lyst til at lave.

Beboerrepræsentanternes pligter

Pligterne er kun to meget simple ting:

Det første er at hver gang der har været valg, skal man fortælle udlejer hvem der er valgt. I de ejendomme hvor der skal vælges mere end 1 person (som er ejendomme med mindst 13 husstande) skal de valgte også sammen udpege en kontaktperson og fortælle hvem det er.

Det andet er at man så vidt overhovedet muligt skal indkalde til et beboermøde hvert år inden 1. april og hvis der skulle komme en aktivitetskrise i hvert fald sørge for at indkalde inden der er gået to år og jo helst før. (Der er særregler under Corona hvor man godt har måttet vente lidt.)

Og så skal man selvfølgelig være stiftet efter alle formelle regler og overholde de få formalia for hvordan man holder møder som vi forklarer om i denne artikel, og som i sig selv ikke er arbejdskrævende.

 

Krav til det ordinære beboermøde:

  1. Alle skal skriftligt inviteres med mindst otte dages varsel (også udlejer og erhvervslejere). Dette kan ske ved at sætte en seddel i opgangen.
  1. Dagsordenen skal mindst have disse punkter med:

    a) Aflæggelse af beboerrepræsentanternes beretning samt regnskab for det forløbne år.

    b) Fremtidig virksomhed.

    c) Fastsættelse af beløb til dækning af udgifterne ved beboerrepræsentanternes arbejde

    d) Valg af beboerrepræsentanter og eventuelt af revisor.

Husk at alle beboelseslejere er med i foreningen (dog ikke såkaldte klubværelser), også selvom man kan have forskellige typer af lejefastsættelse eller andet. Man må gerne møde mange fra hver husstand men har kun én stemme per lejlighed.

 

Tip: lav et kort referat

Husk at lave referat af mødet, så I kan dokumentere at mødet er afholdt som det skal være, og udlejer ikke kan anfægte beboerrepræsentationens gyldighed.

 

Back to top