Skip to main content

Efter stiftelsen

Når formalia er klaret og beboermødet afholdt, så er foreningen formelt på plads og I finder selv på resten. Det er fx ikke nødvendigt at have vedtægter da alle regler for hvordan man holder møder og hvem der økonomisk står for foreningen fremgår af Bekendtgørelse af Beboerrepræsentation.

De valgte repræsentanter, altså foreningens bestyrelse, har heller ikke nogen pligt til at kommunikere indbyrdes, holde møder eller selv have en forretningsorden, bare så længe de sørger for at få indkaldt til beboermøde. Men det er altså gode ideer alt sammen og selvom der ikke er aktivitetspligt, er det jo godt hvis de der bliver valgt også har lyst til at lave noget, selvom de selv bestemmer hvordan og hvor meget.

 

Ønsker til arbejdet i beboerrepræsentationen

Ud over at beboerrepræsentanterne selv har så frie rammer, har beboermødet det også – og et beboermøde kan godt bruge sin magt til at bede beboerrepræsentanterne om at lave noget bestemt. Det kan være en idé, hvis noget brænder sig meget på og alle fx ønsker, at de tager parkeringspladser eller manglende fejning i gården op. Men pas på! Det er nemlig tværtimod en rigtigt dårlig ide at bebyrde sine repræsentanter med ønsker som de ikke selv brænder for eller at blande sig i deres daglige arbejde. Så sker der bare det at de ikke får det gjort, og de andre beboere kan ikke gøre noget ved dette, andet end at vælge nogle nye repræsentanter næste gang, og det er kedeligt. Så vælg nogle repræsentanter der vil de samme ting og pålæg dem så lidt som overhovedet muligt, stol på at de nok selv skal engagere sig!

Ellers er det bare at finde på eller lade stå til eller alt muligt ind imellem – vi kender alle typer af beboerrepræsentationer under LLO, hvor nogle er meget aktive med alt muligt helt ud i at blande sig lokalpolitik langt ud over lejelovens muligheder, andre bare sørger for at bruge sine lejelovsrettigheder, og andre måske er gået på vågeblus pga. mangel på kræfter. Alt er tilladt, alt er muligt – men hvis I vil undgå at komme til at mangle kræfter så lad altså lysten drive værket hele tiden.

Og husk – selvom man vælger nogle officielle repræsentanter må andre også lave noget, så man kan også nedsætte alle mulige udvalg der køber planter eller skaffer endagsbevilling til alkohol til en sommerfest i gården eller alt muligt andet godt, det behøver ikke at være de valgte som skal lave den slags.

 

Udlejer fik nej til huslejestigning for ”fremvisning af lejemål” og for ”tilsyn med vicevært”

Ankenævnet gav beboerrepræsentationen ret i at udgiften for ”fremvisning af lejemål” var en del af administrationsudgiften, som udlejer allerede havde fået en gang. Desuden nægtede udlejer at fremvise dokumentation for udgiften ”tilsyn med vicevært”, som han mente var en del af en fortrolig aftale med administrator. Da udlejer nægtede at dokumentere udgiften, blev den afvist.

Kilde: Ankenævnet for de Københavnske huslejenævn sagsnummer: 2020-0150493/AHJ

 

Skadedyrservice kunne ikke lægges ovenpå huslejen

Beboerrepræsentationen og LLO skal ofte prøve at gennemskue om udlejer får betaling for det samme via såkaldte ”serviceabonnementer”. Udgangspunktet er at lejer allerede betaler for vedligeholdelse over huslejen (ved såkaldte ”hensættelser til udvendig vedligeholdelse”) og derfor ikke skal betale for vedligeholdelse igen, hvis de camoufleres som abonnementer.

Eksempelvis skal lejerne ikke betale for ”skadedyrsabonnementer” eller ”service af vaskeri”, men de skal betale for ”graffiti-abonnementer” og ”elevatorabonnementer”. Spørgsmålet giver ofte anledning til tvivl, spørg derfor LLO, for at være sikker.

Kilde: Østre Landsrets dom T:BB 2001.475 Ø (skadedyr), (GA 2007/16) (service af vaskeri), (T:BB 2007.743 Ø (graffti), T:BB 2018.479Ø (elevator).

 

Back to top