Skip to main content

Vi har samlet en række af de rettigheder som du får, hvis du opretter en beboerrepræsentation.

Bemærk at ikke alle overtrædelser har de samme konsekvenser (ikke alle regler er sanktionerede). Desuden gælder forskellige regler alt afhængigt af om boligreguleringsloven gælder i kommunen. Endeligt kan antallet af beboelseslejligheder i ejendommen også have betydning.

 

Ufravigelige regler - alle kommuner

 • Mulighed for fælles indsigelse imod forbrugsregnskaber. (varme, vand, køling og el).
 • Mulighed for fælles indsigelse imod huslejestigninger som skyldes skatte- og afgiftsforhøjelser.
 • Krav om forhøring af beboerrepræsentationen inden visse forbedringsarbejder.
 • Pligt til at orientere om tabte huslejenævnsafgørelser.
 • Beboerrepræsentationen kan kræve, at der opsættes vandmålere (mod en huslejestigning).
 • Ret til at vedtage en husorden.

 

Ufravigelige regler - regulerede kommuner

 • Særlige regler om førvarsling og indsigt i ejendomme med omkostningsbestemt husleje.
 • Særlige regler om forbedringsforhøjelser (fx opsætning af altaner)
 • Krav om orientering om udlejers planer for vedligeholdelse af ejendommen.
 • Mulighed for fælles indsigelse imod forhøjelse af hensættelser til den udvendige vedligeholdelseskonto.

 

Bemærk at du skal have stiftet beboerrepræsentationen inden udlejer varsler, hvis du skal være dækket af reglerne. Det kan derfor betale sig at stifte en beboerrepræsentation inden du får en stor huslejestigning.

Udover disse klare rettigheder får du også en række ”blødere rettigheder” så som retten til at drøfte ejendommens forhold med udlejer. Man kalder disse for hensigtserklæringer eller ”ordensforskrifter”, altså forhold som bør overholdes, men en overtrædelse heraf vil ikke få konsekvenser for udlejer.

 

Der er tale om at beboerrepræsentationen har krav på at:

 • få oplysning om, hvem der ejer ejendommen, og hvem der administrerer den,
 • drøfte ethvert spørgsmål af betydning for ejendommens drift med udlejeren,
 • blive holdt orienteret, når der foretages genudlejning af lejligheder i ejendommen,
 • blive holdt orienteret om udlejerens ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer

 

Talsmand eller beboerrepræsentation?

Ejendomme med 3-5 beboelseslejligheder kan oprette en talsmandsordning i stedet for at oprette en beboerrepræsentation. Reglerne og beskyttelsen er den samme, men betegnelsen er ændret.

 

Back to top