Skip to main content

Omkostningsbestemte lejevarslinger

Udlejer kan varsle huslejestigninger, når huslejen ikke længere dækker udlejers driftsomkostninger. Måden der varsles på afhænger dog om der er en beboerrepræsentation.

Når man sammenligner de to processer, kan man se, at beboerrepræsentationen får langt bedre mulighed for at gå i dybden med hvorfor huslejen skal stige og se dokumentation for det. Det kan man ikke uden en beboerrepræsentation, hvor man bare kan gøre indsigelse og så håbe, at der er noget galt. Med andre ord gør beboerrepræsentationen at der er mulighed for en mere kvalificeret indsigelse og at eventuelle uoverensstemmelser kan opklares og ændres inden sagen skal for huslejenævnet.

 

Mange vælger at sende disse varslinger ind til LLO, hvor vi bl.a. kigger efter om:

  1. Udlejer får betaling for det samme to gange
  2. Om det kan dokumenteres at driftsomkostningerne er steget
  3. Om udgifterne er både tilbagevendende og rimelige (og ikke bare éngangsudgifter).

 

Forbedringer: Større arbejder i ejendommen

Ligesom med omkostningsbestemte lejevarslinger er der også krav om forhøring af beboerrepræsentationen, hvis udlejer ønsker at lave forbedringer af det lejede fx ved at sætte altaner op eller indsætte en elevator.

Forbedringssager er nogle af de mest komplicerede sager indenfor lejeretten, så vi råder altid til at beboerrepræsentationen kontakter os, når der kommer en varsling ind så I kender jeres rettigheder og er sikre på at alt går ordentligt til.

 

Back to top