Skip to main content

Tilmelding til:

Beboerrepræsentationskursus

Lørdag den 13. april 2024 fra 9.30 til 16.00 på Scandic Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV

Deltagergebyr pr. deltager er kr. 450

Deltagergebyr indbetales på kontonr. 5301 kontonr. 0905546 senest tirsdag den 12. marts 2024.

Oplys venligst deltagernavn + dato for kursus ved indbetaling.

Bemærk, at din plads kan gå til en på ventelisten, hvis betaling ikke er modtaget ved betalingsfristens udløb.

 

Når betaling er registreret, vil du modtage en endelig bekræftelse på deltagelse - senest den 1. april 2024.

Back to top