Skip to main content

Valg 2022

Statsminister Mette Frederiksen (s) har udskrevet valg til Folketinget. Tirsdag den 1. november skal vi til stemmeurnerne.
LLO har på vegne af lejerne stillet alle opstillingsberettigede partier tre spørgsmål om husleje, om huslejeregulering og om loftet over huslejestigningerne – se partiernes svar nedenfor.

Huslejegarantien

Vil I garantere lejernes tryghed, ved skriftligt at garantere, at jeres parti i næste valgperiode ikke vil medvirke til at gennemføre ændringer i lejelovene eller huslejereguleringen sådan, at lejen stiger for bestående lejemål eller i forbindelse med genudlejning?

 

 

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Nej.
Vi har bestemt ikke i sinde at lave nogle ændringer, som gør det dyrere at være lejer, men vi kan ikke garantere, at der ikke sker en eller anden lille ændring. Som vi jo har set i 2022, så kan der ske drastiske ændringer meget hurtigt, hvorfor vi også indgik aftale om huslejeloftet.

Nej.
Vi vil gerne sikre gode vilkår for lejerne, men vi kan selvfølgelig ikke udstikke skriftlige garantier, der dækker op til 4 år. Vi ved jo, ligesom alle andre, ikke hvordan verden ser ud om to, tre eller fire år. Hvad der er en mindre klog beslutning i dag, kan være en nødvendig beslutning i fremtiden.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Ja.
For SF er det helt centralt at lejelovene er reguleret, så de bedst muligt beskytter lejerne mod urimelige huslejestigninger. Det har vi altid kæmpet for, og det vil vi fortsat kæmpe for.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

DD har ikke nogle planer om at ændre i eksisterende love og regler, men omvendt kan vi heller ikke garantere, at ændringer ikke kan forekomme i fremtiden.

Ja.

Ja.

Huslejeloftet

Vi I garantere lejernes tryghed, ved skriftligt at garantere, at jeres parti i næste valgperiode ikke medvirker til at afskaffe ”huslejeloftet”, som blev vedtaget den 22. 9. 2022?

 

 

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Ja.
Vi var med i aftalen om huslejeloftet, og det er vi rigtig glade for. Den aftale står vi bag – også efter et folketingsvalg.

Nej.
Regeringens lejeloft er noget rod. Det kan ende med store erstatningssager, som følge af ekspropriation, og regningen kan ende hos pensionisterne. Inden mink- og varmecheckskandalerne advarede vi mod fejl. Vi giver det endnu et forsøg.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Ja.
Det er helt afgørende at huslejeloftet fastholdes, så lejerne ikke rammes dobbelt af inflationen.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

DD vil ikke garantere, at vi ikke medvirker til at afskaffe det netop vedtagne loft over huslejestigninger. DD stemte imod lovforslaget. Loven er på mange måder noget makværk og måske er der tale om ekspropriation. Det er næppe til lejernes tryghed, hvis loven medfører, at nogle udlejere går konkurs.

Ja.

Enhedslisten er meget stolte af at det lykkedes at få huslejeloftet gennemført. Det er en meget vigtig mærkesag for os som vi bar frem. Enhedslisten er således med til at sikre at mennesker kan bo i lejeboliger uden at blive ramt af stigninger der ikke har noget med virkelige verden at gøre. 

Ja.

Lejeregulering i nyere byggeri

Vil I som parti arbejde for huslejeregulering i nyere private udlejningsejendomme, dvs. boliger opført efter 1991, som i dag ikke er regulerede?

 

 

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Ja.
RV arbejder generelt for blandede byer og hvis der opstår store problemer på dette marked, så skal vi kunne handle. Men det er også vigtigt, at der fortsat er incitamenter til at bygge nye udlejningsejendomme, således vi sikrer boliger til alle.

Nej.
Vi har allerede et meget reguleret boligmarked. Vi arbejder ikke for mere regulering.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Ja.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

Har ikke besvaret spørgsmålet.

DD har ikke planer om at lade private udlejningsejendomme blive omfattet af huslejereguleringen.

Ja.
Lejelovsforlige er ophævet, idet Venstre og DF ikke støttede indførelse af huslejeloftet. Det giver os nye muligheder, hvis der er et rødt flertal efter valget. 

Læs hele svaret her

Ja.

Back to top