Skip to main content

100 års jubilæum for LLO

Lejernes Landsorganisation i Hovedstaden og Lejernes Landsorganisation Danmark fyldte den 18. november 2017 hele 100 år. En begivenhed, der blev fejret ved en fælles reception i LLO Hovedstadens lokaler på Vester Voldgade.

Solide sejre og markante aftryk

LLO’s Landsformand, Helene Toxværd, bød velkommen og talte om LLO som værende en game-changer tilbage i 1917, men med samme formål som i dag – at værne den enkelte lejers hjem og være en modvægt til grundejernes ”overmægtige indflydelse”, som der står i stiftelsesdokumentet fra 1917. Og at det har været 100 år med kampe, nederlag men især solide sejre samt markante aftryk på både boliglovgivning og samfundsudvikling.

Claus Højte, direktør i LLO Hovedstaden, fremhævede specielt de både frivillige og ansatte kræfter i LLO som værende det daglige drivmiddel i en velfungerende organisation.

Talere fra ind-og udland

Et pænt antal fremmødte af både LLO-tillidsfolk, samarbejdspartnere og politisk engagerede var kommet for at hilse på og ønske tillykke, drikke et glas og nyde mad fra en veltillavet buffet.

Blandt de mange deltagende kan nævnes Københavns overborgmester, Frank Jensen, Ejendomsforeningen Danmarks formand, John R. Frederiksen, formanden for Lejerbo, Gunner Sørensen, og IUTs (International Union of Tenants) præsident, Sven Bergenstråhle, som ud over sin tale overrakte et diplom til Helene Toxværd, formand for både LLO Hovedstaden og Landsformand for et samlet LLO. Et diplom, der både anerkender LLO som en 100 år gammel organisation for at levere et altid værdsat engagement i IUT, men også for at være blandt de oprindelige medgrundlæggere af IUT i 1926.

Der var endvidere taler og skålhilsener fra en række af engagerede LLO-folk. Her kan nævnes James Arbøl, formand i LLO Horsens, der gav et historisk oprids af LLO Horsens’ lange engagement i lejernes sag. Allan Nielsen fra Brøndby, mangeårigt LLO-medlem, som har siddet i hovedbestyrelsen og en lang række offentlige og kommunale udvalg, kom med et par ord om vigtigheden af medlemsdemokratiet. Per Kristensen, konstitueret regionsformand for region Vest- og Sydsjælland, Lolland- Falster og Fyn, gav ligeledes LLO et ord med på vejen frem imod de næste 100 år.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top