Skip to main content

15 mio. kr. – værs’go

Det betaler sig at føre en sag mod sin udlejer.

Kan det betale sig at f.re en sag mod sin udlejer? Hvis man er i tvivl, s. taler tallene for sig selv. I 2019 hentede LLO 15.255.417 kr. hjem til en del af vores 45.290 medlemmer. Tallene baserer sig p. førte sager om tilbagebetaling af depositum, ind- og fraflytningssager, sager om lejens størrelse, huslejevarslinger, forbedringsforhøjelser og uretmæssige kontraktlige forhold i det hele taget.

2020 tegner godt

I 2020 har vi pr. 30. april hentet mere end 6 1/2. mio. kr. hjem til vores medlemmer ved førte sager. Så ja, hvis du har en sag, kan det godt betale sig at f. den ført.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top