Skip to main content

5 Things To Know - Before Signing A Lease

Hvis du er blandt de mange nye og boligsøgende studerende, som er påbegyndt uddannelser landet over, så har du måske allerede stiftet bekendtskab med Lejernes Landsorganisation (LLO) og Danske Studerendes Fællesråds (DSF) ”5 gode råd”- folder?

Folderen, der udkom i slutningen af august på både engelsk og dansk, er blevet distribueret til studerende i hele landet og findes desuden i digital version, bl.a. under ”Guides og Temaer”, hvor også vores øvrige foldere og guides befinder sig.

Expats er sårbare

Specielt for udenlandske studerende og herboende udlændinge, er det et løft, at der udgives materiale om lejeområdet og lejers rettigheder på engelsk.

Der arbejdes løbende på engelsk indhold til LLO’s hjemmeside, som vil ligge under: llo.dk/om-llo/ english

Ud over folderen ”5 Things To Know” findes der for nuværende en vejledning om vores services samt om kontakt- og indmeldelsesproces. Planen er, at relevante emneområder på llo.dk løbende oversættes til også at være tilgængelige i engelske versioner.

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top