Skip to main content

Almene boliger: Se hvor huslejen er højest og lavest

Store regionale forskelle mellem Øst og Vest-danmark. Gennemsnitsprisen for en familiebolig på 79 kvm. er 5.500 kr. pr. måned.

Den årlige huslejestatistik for den almene boligsektor udkommer hvert år i marts, og statistikken udgøres af indberettede tal om beboernes huslejer fra de almene boligorganisationer. Denne artikel er et uddrag af statistikken. Hele statistikken kan ses på Landsbyggefondens hjemmeside

Store regionale forskelle

Statistikken viser ikke overraskende, at der ses store regionale forskelle i huslejen mellem øst og vest for Storebælt. I 2021 er den gennemsnitlige husleje for en almen bolig 857 kr. pr. m2 pr. år. Det er en stigning på 1,5 % sammenlignet med 2020-statistikken, hvor den gennemsnitlige husleje var 844 kr. pr. m2.

I almene familieboliger er den gennemsnitlige husleje 835 kr. pr. m2 mod 822 kr. pr m2 i 2020. Det er en stigning på knap 1,6 %. For en almen familiebolig på 79 m2, svarende til den gennemsnitlige boligstørrelse, er den årlige husleje dermed knap 66.000 kr. eller ca. 5.500 kr. pr. måned.

I almene ældreboliger og ungdomsboliger er den gennemsnitlige husleje henholdsvis 1.117 og 958 kr. pr m2 i 2021. Det er henholdsvis 1,3 % og 1,9 % højere end året før. Til sammenligning er det gennemsnitlige prisniveau steget 0,4 % i 2020.

Lavest i Region Syddanmark - højest i Region Hovedstaden

Huslejen for familieboliger er i gennemsnit ca. 100-200 kr. pr. m2 højere øst for Storebælt end vest herfor.

I Region Hovedstaden er huslejen Lavest i Region Syddanmark - højest i Region Hovedstaden Huslejen for familieboliger er i gennemsnit ca. 100-200 kr. pr. m2 højere øst for Storebælt end vest herfor.

I Region Hovedstaden er huslejen højest, nemlig 920 kr. pr. m2 i gennemsnit, mens huslejen er lavest i Region Syddanmark - 737 kr. pr. m2. I Region Sjælland er den gennemsnitlige husleje 872 kr. pr. m2, mens det gennemsnitlige huslejeniveau i regionerne Midt- og Nordjylland er henholdsvis 791 og 757 kr. pr. m2.

I Region Syddanmark er huslejen steget mest med 2,1 % fra 2020 til 2021. I Region Nordjylland er huslejen steget mindst, 1,3 %. I de øvrige tre regioner er huslejen steget 1,5 % til 1,7 %.

Under 700 kr. pr. kvm. i 7 kommuner

I 2021 er den gennemsnitlige husleje for almene familieboliger lavest i Morsø Kommune med 662 kr. pr. m2. Huslejen er højest i Roskilde Kommune med 1.083 kr. pr. m2 i gennemsnit.

Den gennemsnitlige husleje er ligeledes under 700 kr. pr. m2 i en række kommuner i Midt- og Sønderjylland, nærmere bestemt i Ikast-Brande, Sønderborg, Vejen og Tønder samt i hhv. Thisted, Lemvig og Morsø kommune i Nordjylland.

Roskilde, Gribskov, Lejre og Egedal kommuner har som de eneste et gennemsnitligt huslejeniveau over 1.000 kr. pr. m2.

De almene familieboliger i Billund Kommune har haft den største stigning i huslejen fra 2020 til 2021 med ca. 4 %. Huslejeniveauet er dog fortsat relativt lavt sammenlignet med landets øvrige kommuner.

Lolland kommune har som den eneste kommune oplevet et svagt fald i den gennemsnitlige husleje over det seneste år. Kilde.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top