Skip to main content

Arne-loven medfører ikke huslejestigninger

Natten til lørdag den 10. oktober indgik regeringen, SF, Enhedslisten og DF et stort forlig om ”ny ret til tidlig pension -værdig tilbagetrækning for alle” - den såkaldte ”Arne-pakke”. For at finansiere den nye ret til tidlig pension vil regeringen lukke et skattehul, som nogle udlejere bruger for at undgå ejendomsavancebeskatning. I stedet vil man ændre opkrævningsmetoden.

Skatteminister Morten Bødskov har både overfor LLO og Folketinget forsikret, at indgrebet ikke vil medføre huslejestigninger.

I et svar til skatteudvalget i Folketinget skriver han:

”Den foreslåede lagerbeskatning af selskaber er ikke en skat, der påhviler selve ejendommen, men en indkomstskat, der påhviler ejeren. Jeg kan således bekræfte, at denne form for skatter ikke kan overvæltes på de nuværende lejere.”

I LLO har vi med tilfredshed noteret os, at der ikke lægges op til at lejerne skal betale mere i husleje, når udlejers ejendom stiger i værdi.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top