Skip to main content

Boligpolitik i medierne (maj 23)

Meget mere grøn energi

BL – Danmarks Almene Boliger har beregnet, at alene tagene på Danmarks udlejningsejendomme (almene og private) og dem på andelsboligerne udgør 40 kvadratkilometer. Blev der opsat solceller på blot en fjerdedel af tagene på Danmarks udlejningsejendomme og andelsboliger, øger det Danmarks grønne energikapacitet med én gigawatt.

Kilde: bl.dk

Svensk hjælp til lejerne

Marie Linder, formand for Hyresgästföreningen, Sverige

”Vi ser positivt på, at regeringen har lyttet og endelig præsenterer en forlængelse af boligydelsen, men også et ekstra tillæg til dem, der har det hårdest.”

Kilde: Hyresgästföreningen

Privat etagebyggeri dominerer - det almene i bunden

Curt Liliegreen, cand. polit, direktør for Boligøkonomisk Videncenter.

”I de senere år har det private etageboligbyggeri domineret i nybyggeriet. Generelt ligger det private byggeri nærmest historisk højt i forhold til det almene”.

Kilde: Twitter

Mange flere lejere sættes ud

Ninna Thomsen, direktør i Mødrehjælpen:

”Det er desværre ikke en aprilsnar! I 22 sendte fogeden 30 pct.flere lejere ud ift. 21. Selvom inflationen er aftaget, frygter vi, at tendensen vil stige i år. Hver dag taler vi med udsatte familier, der ikke længere kan betale regningerne.”

Baggrunden er nye tal fra Domstolsstyrelsen.


Kilde: Twitter

Udenlandsk kapital investerer (fortsat) i danske lejeboliger

Store internationale opkøb på trods af Blackstone-pakken. I 2022 stod internationale opkøb for hele 60 procent af de samlede investeringer i danske lejeboliger.

Kilde: RED – Danish Investment Atlas 2023, illustration LLO.

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top