Skip to main content

Bydelen, der rejste sig fra "ghettoen"

De nordiske landes lovgivning og praksis på lejeområdet er meget forskellige, men har også ligheder. Begge dele - og meget mere - blev diskuteret på et topmøde i København den sidste weekend i januar.

Her mødtes lederne i de fire landes lejerorganisationer og udvekslede erfaringer, nye initiativer og ikke mindst de udfordringer, Europa’s og verdens lejere står med lige nu, hvor mangelen på betalelige boliger er udtalt, blandede boligkvarterer forsvinder i raskt tempo, og huslejepriserne kun går én vej: opad! Og oveni alt dette kom så inflationskrisen.

4 x parlamentsvalg

Den politiske baggrund i de fire lande var i sig selv en anledning. Indenfor de sidste 16 måneder havde der været valg i både Norge, Sverige og Danmark med regeringsskifte alle steder. Og Finland stod overfor et rigsdagsvalg d.2. April, som også resulterede i et regeringsskifte.

LLO var vært ved mødet, der blev holdt i Reventlowsgade 14 i Købehavn, hvor landssekretariatet har sine lokaler. Her deltog foruden de fire ledere og LLO’s næstformand også embedsmænd fra Sverige og Danmark. Landsformand Helene Toxværd og chefjurist Anders Svendsen, orienterede om 4 pct.-huslejeloftet, om den danske såkaldte ”ghettolovgivning” og om den almene boligsektor i Danmark og Landsbyggefonden. Især ”ghettolovgivningen” og Landsbyggefonden har vakt interesse på den anden side af Øresund, hvor der er 3 mio. lejere. Den første med skepsis, den anden med misundelse. I Norge afventer man en længe ventet ny husleje-lov og er inspireret af det danske beboerdemokrati i den almene sektor. I Finland har Corona-krisen lettet efterspørgselen på lejeboliger i byerne, fordi mange er flyttet ud og nu jobber hjemmefra. Men Finland har problemer med høje omkostninger i nybyggeriet.

Tingbjerg fri af listen

På andendagen besøgte deltagerne bydelen Tingbjerg, 9 km fra Rådhuspladsen, som to måneder forinden var sluppet ud af den såkaldte ghettolistes ”omdannelsesområder”, og hvor der gennem en årrække har været stor aktivitet med byudvikling, nedrivning, nye leje-og ejerboliger, renovering og planlægning i et massivt forsøg på én gang for alle at komme bort fra tidligere tiders dårlige image og regulære problemer. Det er sket siden 2014 i et nært samarbejde mellem en række aktører: de almene boligselskaber fsb og SAB, beboerne selv, Københavns Kommune og udviklingsselskabet NREP.

Direktør i LLO Hovedstaden, Claus Højte viste i bidende kulde rundt i bydelen og kunne bl.a. fortælle, at Tingbjerg har 2200 lejemål og 6.000 beboere. 72 pct kommer fra lande udenfor EU og USA, 25 pct. er arbejdsløse, 69 pct. har en kortere uddannelse, og kriminaliteten i bydelen er lavere end i resten af København. 

Læs mere her

Om forfatteren

Se artikler af Kjeld Hammer

Redaktør på Vi Lejere.

Back to top