Skip to main content

Danske Lejere dømt

Skal betale 670.000 kr. tilbage til LLO-afdelinger.

LLO vandt i sommeren 2017 en byretssag imod folkene bag lejerforeningen Danske Lejere, og fik rettens ord for, at de ikke havde handlet i overensstemmelse med LLO’s love. Danske Lejere trak deres ankesag tilbage i sommeren 2018 og de skal derfor betale 670.000 kr. tilbage til LLO’s afdelinger.

Sagen kort

Personkredsen omkring Danske Lejere (den tidligere afdeling LLO Skive) havde forinden serviceret hhv. LLO Djursland og LLO Aarhus med blandt andet kontingentopkrævning.

Da personkredsen i Danske Lejere blev ekskluderet fra LLO i 2015 og 2016, forsøgte de at indsætte deres egne bestyrelser i de to afdelinger, for at trække dem ud af LLO. Disse forsøg har Københavns Byret vurderet ikke var lovlige. LLO fik derfor ret.

I løbet af konflikten nægtede de at betale pengene til den retmæssige LLO-bestyrelse og deponerede i stedet pengene hos deres egen advokat. Da dommen slog fast, at LLO-afdelingerne havde ret, fik de også det deponerede beløb på 670.000 kr. samt renter.

Danske Lejere ankede dommen til landsretten, men trak dog anken tilbage umiddelbart inden sagen skulle behandles af Østre Landsret i forsommeren 2018. Byrettens dom er derfor endelig.

LLO’s vurdering

Det er endeligt slået fast, at beløbet ikke var tilbageholdt korrekt, og at Danske Lejeres opførsel ikke var lovlig.

Det var et forventet resultat, og det er selvsagt ærgerligt, at det skulle tage lidt under tre år, at LLO-afdelingerne kunne få de penge, der retmæssigt tilhører dem.

Det er ligeledes ærgerligt, at vi har skullet bruge penge på advokatregninger i sagen, for at kræve vores ret. De penge kunne være brugt på mange andre gode ting for lejerne i Danmark. Vi havde dog aldrig fået pengene, hvis vi ikke havde startet retssagen.

LLO i Danmark støttede de berørte LLO-afdelinger økonomisk under byretssagen.

Læs om Byrettens dom her

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top