Skip to main content

Den vigtige boligreguleringslov

LLO har længe haft som mål at indføre boligreguleringsloven i alle kommuner, men hvad er boligreguleringsloven for noget og hvilken forskel gør den?

Flere rettigheder til lejerne

Boligreguleringsloven er en lov, der giver lejerne flere rettigheder end dem, der blot følger af lejeloven.

Det betyder særligt noget for reglerne om fastsættelse af husleje samt vedligeholdelsen og forbedringer af boligen.

Loven er indført for at sikre lejeren en rimelig husleje, sikre en fornuftig vedligeholdelse af ejendomme, og at udlejer ikke kan lave en de facto opsigelse ved at ændre lejemålet ved ”forbedringer” og deraf følgende lejestigninger.

Det er kommunen, der bestemmer om loven skal gælde eller ej. Derfor er det vigtigt for din stemmeafgivning ved kommunevalget, om den er indført allerede og hvis ikke, om kandidaterne så vil gøre det.

Hvad betyder boligreguleringsloven for lejeren?

Her er lavet en gennemgang af udvalgte forskelle imellem boligreguleringslovens regler og lejelovens regler.

 

Her gælder loven ikke

Boligreguleringsloven gælder de fleste kommuner bortset fra: Billund, Fanø, Fredensborg, Greve, Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Læsø, Mariagerfjord, Rebild, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Solrød, Struer, Thisted, Tønder, Varde, Vesthimmerland og Ærø kommuner

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top