Skip to main content

Din nabos sag kan være mange penge værd for dig

Hvis naboen får huslejen sat ned, er det ikke længere kun en sag imellem ham og udlejer. Du skal nemlig også have besked.

Som led i det såkaldte Blackstone-indgreb i juni 2020 indførte Folketinget en såkaldt oplysningspligt i private udlejningsejendomme.

Oplysningspligten betyder, at beboerrepræsentationen (eller alle lejerne, hvis der ikke er lavet en sådan) skal have besked, når lejeren vinder en sag i Huslejenævnet helt eller delvist. Hensigten med reglen er, at lejerne får indsigt i ejendommens forhold.

Hvis naboen får huslejen sat ned, er det altså ikke længere kun en sag imellem ham som lejer og udlejer.

Hvem gælder de nye regler for?

De nye regler gælder for alle endelige afgørelser, der er truffet d. 1. juli 2020 eller senere. Udlejer skal give besked inden to uger fra afgørelsen er endelig.

Det er LLO’s forhåbning, at denne øgede gennemsigtighed vil sikre, at lejere i private lejemål nemmere kan sikre sig, at de ikke bliver snydt: Hvis overboen får sat sin husleje ned, kan et lejenedslag måske også være muligt for dig.

Sager om husordensovertrædelser (fx nabostøj) er ikke omfattet af oplysningspligten, ligesom sager, hvor lejerne ikke er part (fx byggetilladelser). Hvis en sag ikke når til afgørelse og der fx indgås forlig, gælder reglerne heller ikke.

Hvad skal du få besked om?

Du har krav på skriftligt at få at vide, hvad tvistens emne og afgørelsens resultat var. Udlejers meddelelse skal tillige indeholde kopi af den trufne afgørelse. Afgørelsen skal dog anonymiseres og leve op til reglerne om persondata. Efter omstændighederne må lejemålets adresse dog formentlig godt fremgå. Hvis der ikke sker noget... Hvis udlejer ikke overholder disse nye regler, er straffen bøde eller fængsel i op til fire måneder. Anmeldelsen skal ske til politiet.

Kontakt din lokale LLO-afdeling, hvis du er i tvivl, eller læs mere på llo.dk

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top