Skip to main content

En sjettedel af Danmarks befolkning bor alment

Pr. 1. januar 2019 bor der 5.806.081 personer i Danmark. 986.657 personer, eller en sjettedel af Danmarks befolkning, bor i den almene boligsektor pr. 1. januar 2019.

Den gennemsnitlige husstand i den almene boligsektor er mindre end i resten af befolkningen.

Der bor i gennemsnit 1,8 personer pr. husstand i de almene boliger og 2,2 personer i resten af befolkningen. De største husstande i den almene boligsektor findes i de større byer og Københavnsområdet.

Stort antal enlige

Enlige udgør 66,5 % af husstandene i den almene boligsektor mod 38,7 % i resten af befolkningen.

I den almene boligsektor er andelen af enlige med børn dobbelt så stor, 10,1 % i forhold til 5,1 % i resten af befolkningen.

Endvidere er uddannelsesniveauet og beskæftigelsen generelt lavere i den almene boligsektor end i resten af befolkningen.

Tilflyttere ældre end fraflyttere

I perioden 1. januar til 31. december 2018 er 163.554 personer flyttet til den almene boligsektor og 160.266 personer er flyttet væk fra den almene boligsektor. Der er samlet sket en nettotilflytning på nær i aldersgrupperne 0-6 år, 25-34 år og 35-49 år. Den gennemsnitlige alder for tilflyttere til den almene boligsektor er 33,4 år, mens den gennemsnitlige alder for fraflyttere er 30,9 år.

Nordjylland contra Hovedstaden

Andelen af personer over 64 år i den almene boligsektor er størst i Nordjylland (26,1 %) og mindst i Region Hovedstaden (19,2 %). Den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er højest i Region Nordjylland med 43,7 år, og lavest i Region Hovedstaden, hvor den gennemsnitlige alder i den almene boligsektor er 40,7 år. Blandt tilflyttere og fraflyttere i Region Hovedstaden er andelen af offentligt forsørgede lavere end i de øvrige regioner.

Link til statistikken

 

Fakta om almene boliger

Færre i boligen, mange singler, mange enlige med børn og lavere beskæftigelse.

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top