Skip to main content

Er boligdommerne overset?

Der blev den 22. november indgået en ny aftale om domstolenes økonomi for 2024-2027. Aftalen får umiddelbart stor betydning for det lejeretlige område:

1️⃣ Sagkyndige dommeres vederlag hæves fra 2.400 kr. pr. retsdag til 4.200 kr.

Boligdommerne (eller lægdommerne) oplever tilsyneladende ikke en stigning af deres honorar på 1.100 kr. pr. retsdag.

Der er dog en forhandlingsreserve i forslaget. Denne bør bruges på at forbedre vilkårene for lægdommere, som ofte går væsentligt ned i indkomst, når de bruger dage i retten.

Det kan også overvejes om boligdommere efterhånden ikke er at sammenligne med sagkyndige dommere.

2️⃣ Grænsen for småsager hæves fra 50.000 kr. til 100.000 kr.

Rigtig mange lejesager angår krav under 100.000 kr., men er stadigvæk meget komplekse.

Særligt den begrænsede forsikringsdækning for småsager har i forvejen vist sig at være en udfordring for vores medlemmer i Lejernes Landsorganisation Danmark:

Hvis man har en rig modpart -som møder ved advokat uanset hvad-, og man selv er afhængig af forsikringen, men forsikringen ikke dækker (hele) udgiften til advokat, så er banen skæv.

Der er dog muligvis en åbning ift. komplekse sager. Vi må afvente lovforslaget.

3️⃣ Beløbsgrænsen for anke til landsretten sættes op fra 20.000 til 50.000 kr.

Anke vil fortsat kunne ske i alle sager med Procesbevillingsnævnets tilladelse.

Dette vil formentlig betyde at færre sager reelt kan prøves i to instanser. (det er dog også meningen - af sparehensyn). Boligrettens afgørelser bliver nu reelt endelige i flere sager.

Læs aftalen her

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top