Skip to main content

Et kørekort for udlejere?

LLO´s chefjurist, Anders Svendsen, spørger om det ikke er tid til at indføre et kørekort for udlejere?

Baggrunden er de mange sager, som har fyldt medierne gennem den seneste tid. Senest bragte DR Kontant programmet "Kolde og kyniske boligspekulanter", hvori det med største tydelighed fremgår, i hvor høj grad kyniske boligspekulanter udnytter systemet og deres lejere, for efterfølgende at se stort på huslejenævnsafgørelser og desuden forsøge at true lejerne til tavshed.

Sagen er ikke enestående, hvad Sigurd Agersnap (SF) fremhæver på både sine Facebook- og Twitter-profiler. Han havde bl.a. mødt nogle lejere, som havde fået en dårlig behandling af deres udlejer. Her skrev han, at der ikke findes et kørekort for udlejere.

Ordningen ”Klip” i kørekortet

Anders Svendsen skriver i et indlæg på LinkedIn, at vi i Danmark allerede har en mulighed for tvangsadministration, hvor vi plejer at sige at udlejer kan få ”klip” i kørekortet og i sidste ende få frataget retten til at administrere ejendomme midlertidigt, hvis denne gentagende gange undlader at overholde loven.

Men ser man lidt nærmere på ordningen, jo mindre ligner den et rigtigt kørekort.

1️. For det første så skal man ikke autoriseres fra starten (bestå teori- eller køreprøven)

2️. For det andet så kan man uden konsekvenser tabe næsten så mange sager i huslejenævnet, som man vil - så længe man bare tilbagebetaler efter afgørelsen. (svarende til at man bliver ved med at køre vanvittigt, så længe man betaler bøderne).

3️. Nul (0) udlejere blev fradømt retten til at administrere ejendomme i 2022 (til sammenligning fik ca. 15.000 borgere frataget førerretten i 2022)

Der er således langt fra tale om et ”kørekort”, mener Anders Svendsen og udtaler: ”Det er ikke engang i nærheden at være tale om et kørekort og det nuværende system (fra 2005) er simpelthen tandløst.”

Spørgsmålet er nu, hvad man skal gøre ved det?

LLO foreslår i forbindelse med dokumentaren en autorisationsordning for udlejere. Dette har vi også gjort tidligere bl.a. i 2019, da det blev afsløret at 360 North (nu Kereby) havde en urimelig behandling af deres lejere. Den urimelige behandling fandt sted i forbindelse med kapitalfonden Blackstones opkøb af danske udlejningsejendomme, som medførte en lovpakke i 2020, den såkaldte ”Blackstone-pakke”. Lovpakken indeholdt dog ikke en autorisationsordning.

LLO mener, at der bør ske politisk handling for at komme problemet til livs, da de nuværende regler simpelthen ikke beskytter nok.

Lejerne har fortjent en værdig og ordentlig behandling, uanset hvem deres udlejer er.

Vi er også klar til at høre forslag fra udlejerne, men det starter med en erkendelse af, at der er brug for at blive ryddet op, og at de nuværende regler ikke sikrer lejerne godt nok imod dårlige udlejere.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top