Skip to main content

Farvel til modernisering for 350 mio. kr.

Lejernes opsparing bruges i stedet på huslejehjælp

Derudover kommer huslejehjælpen til udsatte grupper alt for sent i akutte sager. Lejerne står med et akut problem i forhold til at betale husleje nu men får at vide, at hjælpen tidligst kommer om 4-5 måneder.

Regeringen (S-V-M) og en række partier (SF, DD, RV, DF, Å og NB) har d. 10. februar indgået en politisk aftale om at bruge 350 mio. af Landsbyggefondens midler på huslejehjælp til udsatte grupper. LLO har op til folketingsvalget krævet, at ”ingen skal flytte om natten” og dermed støttet, at de mest trængte lejere gives hjælp. De officielle tal fra Domstolsstyrelsen viser, at antallet af sager, hvor lejere sættes ud med fogedens hjælp er steget med 30 pct. fra 2021 til 2022.

LLO: Udsættelser kommer hele samfundet ved

LLO anerkender, at der er behov for støtte, men vi er uenige i den finansieringsform, der er brugt. Midlerne tages nemlig som nævnt fra Landsbyggefonden. Det vil sige, at det alene er de almene lejere, der betaler for indsatsen. Almene lejere har i forvejen den mindste disponible indkomst af alle grupper på boligmarkedet. Det betyder desuden, at de penge, der bruges på huslejehjælp, ikke kan bruges på fondens kerneopgave, nemlig at vedligeholde og modernisere den almene bygningsmasse.

Penge kan som bekendt ikke bruges to gange, og hvis man giver 350 mio. kr. til huslejehjælp, så kan de samme penge ikke bruges på ejendommene.

(Kilde: Ekspertgruppens rapport om boligreguleringslovens § 5 stk. 2 (2019), s. 62, tabel 3.8).

...Men hjælpen kommer tidligst i september

Regeringen har tidligere oplyst, at huslejehjælpen først kan gennemføres i september - måske i slutningen af 2023. Det skyldes, at der skal vedtages lovhjemmel, laves ansøgninger til fonden etc.

En sådan hjælp er grundlæggende al for sen i akutte sager. Lejerne står med et akut problem ift. at betale husleje nu, men får at vide, at hjælpen tidligst kommer om 4-5 måneder. Hvis folk er i huslejerestance nu, så kommer hjælpen derfor simpelthen for sent, for man kan ikke vente i månedsvis med at betale husleje, før det får konsekvenser i form af ophævelse af lejeboligen.

Endelig omfatter aftalen alene almene lejere og dermed ikke lejere i privat udlejningsbyggeri, uanset behov.

LLO har i stedet foreslået at hjælpe via boligstøtten, som både vil være væsentligt hurtigere og sikre en bredere finansiering.

Du kan læse LLO’s høringssvar til lovforslaget på LLO.dk

Boligudspil lader vente på sig

Regeringen skriver i sit regeringsgrundlag ”Ansvar for Danmark” fra december 2022, at der vil komme et samlet boligpolitisk udspil, men ikke hvornår det sker.

Siden forrige nummer af Vi Lejere (nr. 1/2023), hvor vi gennemgik regeringsgrundlaget på boligområdet, så er regeringens lovprogram for denne folketingsperiode nu fremlagt - uden et boligudspil.

Vi må på den baggrund forvente, at et nyt boligudspil tidligst vil kunne blive gennemført i det nye folketingsår, der begynder til oktober.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top