Skip to main content

Flere økonomiske muskler til lejerne

Ny bekendtgørelse om beboerrepræsentationer er trådt i kraft.

Reglerne om beboerrepræsentationer er nu lavet om for første gang i over tyve år.

Boligminister Kaare Dybvad har udsendt en ny bekendtgørelse om beboerrepræsentationer, som trådte i kraft d. 1. januar 2021.

Tre vigtige ændringer

Konkret laves der tre ændringer i de gældende regler: Flere penge til den fælles kasse For det første må beboerrepræsentationen opkræve et højere beløb til den fælles kasse, uden at dette kræver individuel fuldmagt. Beløbet forhøjes fra 352 kr. i 2020 til 502 kr. i 2021 – altså pr. år.

Hensigten er at give beboerrepræsentationen flere økonomiske muskler, og så man opnår et mere lige styrkeforhold imellem lejer og udlejer. Langt flere udlejere er kapitalfonde, end da man lavede reglerne for mere end tyve år siden. Det øgede beløb giver beboerrepræsentationen mulighed for at styrke lejerforeninger som LLO, der så kan ansætte mere personale til at føre sager imod udlejerne og forhåbentlig føre til hurtigere sagsbehandling og mindre ventetid.

Tegningsretten slås fast.

For det andet slår bekendtgørelsen fast, hvem der må tegne foreningen udadtil, altså hvem der fx. kan gå i banken og oprette en bankkonto. Denne oplysning manglede i den tidligere bekendtgørelse, og flere banker nægtede derfor at lade beboerrepræsentationer oprette bankkonti eller truede sågar med at lukke disse.

Det har længe været en prioritet for LLO, at der kom orden på situationen, og vi er glade for, at ministeren har lyttet i denne forbindelse.

Bekendtgørelsen udgør vedtægter for beboerrepræsentationen.

For det tredje, så bliver det nu slået fast med syvtommersøm, at bekendtgørelsen udgør beboerrepræsentationens vedtægter.

Nogle banker har tidligere stillet spørgsmål ved bekendtgørelsens status. Det er nu slået fast, at bekendtgørelsen udgør vedtægter for beboerrepræsentationen. Det er dog muligt, at en beboerrepræsentation kan vedtage andre vedtægter, så længe de ikke strider imod de gældende regler i bekendtgørelsen og lejeloven.

Se de nye regler på LLO.DK og kontakt os, hvis du er i tvivl.

 

Hvad er en beboerrepræsentation?

En beboerrepræsentation er en slags tillidsmandsordning for lejerne i privat boligbyggeri.

Lejerne har krav på at oprette en beboerrepræsentation, hvis ejendommen har mere end to lejere (ejendomme med 3-13 lejere kaldes dog ”talsmandsordninger” i stedet, men de har de samme rettigheder som beboerne i større ejendomme). Udlejer kan ikke nægte lejerne at gå sammen.

Opretter lejerne en beboerrepræsentation, får lejerne flere rettigheder. Fx får lejerne ret til at vedtage en husorden og står stærkere i sager om forbedringer eller huslejestigninger.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top