Skip to main content

Flere penge, mere gennemsigtighed og ankenævn i hele landet

Undersøgelse af huslejenævnenes virke er færdiggjort.

Se de politiske anbefalinger her.

Som en del af det såkaldte Blackstone- lovindgreb blev det besluttet at få en arbejdsgruppe til at kigge på den eksisterende huslejenævnsstruktur og komme med eventuelle forslag til forbedringer. LLO var med i arbejdsgruppen, og vi er tilfredse med rapportens konklusioner og 14 anbefalinger. Udover medlemmerne af arbejdsgruppen, blev huslejenævnene selv spurgt til forbedringsforslag ved en spørgeskemaundersøgelse.

David mod Goliat

Det var vigtigt for LLO at få beskrevet den udfordring, det ofte er, når udlejer anker en huslejenævnsafgørelse til domstolene: Ofte lægger domstolene slet ikke vægt på huslejenævnets afgørelse, og lejeren skal derfor ”starte forfra” og skaffe beviser, som ikke var nødvendige under huslejenævnssagen.

I sager, der afhænger af skøn, rammer denne struktur lejerne særligt hårdt: Muligheden for at henvise til huslejen i andre lejeboliger (såkaldte ”sammenligningslejemål”) er nok den største udfordring, lejerne har ved domstolene.

Professionelle udlejere eller administratorer råder ofte over hundrede- eller tusindvis af sammenligningslejemål, da de ved, hvad deres lejere betaler i husleje. Lejerne (som forbrugere) har sjældent adgang til oplysninger om, hvad andre lejere betaler. Desuden er boligretssager langt dyrere end huslejenævnssager.


Fakta fra rapporten: 25-50 sager årligt

Huslejenævnenes sagsantal er vidt forskelligt. København har ca. 40% af alle landets sager svarende til 1800-1900 sager årligt. Syv huslejenævn havde kun 10 eller færre sager årligt. Undersøgelsen viste, at flest nævn havde mellem 25-50 sager årligt.

80 % af nævnssekretariaterne har 0-1 fuldtidsansat i huslejenævnssekretariatet.

Ca. halvdelen af landets huslejenævn har en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 90 dage eller mindre.

 

Ankenævn i hele landet

Anbefalinger i udpluk:

• Ankenævn i hele landet. Arbejdsgruppen foreslår, at der indføjes ankenævn i hele landet. I dag er det kun København, der har et ankenævn for huslejenævnene. Ordningen kan evt. være på regionsbasis.

• Mulighed for at lægge vægt på huslejenævnets afgørelser ved boligretssager / sikre lejerne en mulighed for at fastsætte huslejen ved beregning (”skyggebudget”) i småhuse i stedet for skøn.

• Giv huslejenævnene flere ressourcer og muliggør et løft af det faglige niveau.

• Giv større indsigt i afsagte huslejenævnsafgørelser, herunder mulighed for at se, hvad huslejen er godkendt til i andre sager.

• Gør det muligt at tvangsfuldbyrde huslejenævnsafgørelser.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top