Skip to main content

FT: opsigelse skal ske pr. brev

Aftale om digital post er indgået mellem alle Folketingets partier.

Alle folketingets partier har indgået en aftale om nye regler for brug af e-mail (og andre former for elektronisk kommunikation) i lejeforhold.

Rykkere og opsigelse pr. brev

Aftalens hovedpunkter er:

• Kravet om skriftlighed pr. brev fastholdes ved betalingspåkrav og opsigelse. Parterne kan dog indgå aftale om, at lejerne også kan modtage de pågældende meddelelser i e-Boks. Hvis lejeren er fritaget fra Digital Post, kan meddelelserne dog ikke sendes digitalt.

• Lejer og udlejer kan opsige en aftale om digital kommunikation og med et varsel på en måned fra d. 1. kræve, at meddelelser - hvor der er krav om skriftlighed - sendes med almindeligt brev.

• Lejere, der er undtaget fra Digital Post fra det offentlige, fritages for digital kommunikation i lejeforholdet.

• Den almene boligsektor omfattes af de samme regler som de private lejeforhold, så reglerne for kommunikation er ens på tværs af lejemarkedet.

LLO: Fornuftig balance

I LLO er vi glade for aftalen, som giver en fornuftig balance imellem den teknologiske udvikling og beskyttelseshensynet til lejerne.

Vi er glade for, at udlejernes forslag (omtalt i Vi Lejere nr. 2/2017), blev forkastet og der er bred politisk enighed om at give lejerne en rimelig beskyttelse. Den politiske aftale er stort set ens med vores forslag. Vi er ligeledes tilfredse med, at man ønsker at bruge en sikker måde at udveksle e-mails på i form af e-Boks.

Aftalen medfører (som vi fortolker det), at reglerne ikke ændres særligt meget i forhold til lejelovens nuværende regler, men der er ikke fremsat lovforslag om spørgsmålet endnu.

Hvis man er tilknyttet elektronisk post, så er det meget vigtigt, at man tjekker sin e- Boks ofte, og man kan med fordel indstille e-Boks, så man får besked, når der er ny elektronisk post. 

 

LEJELOVS-EVALUERINGEN: ”TO-ÅRS EFTERSYN”

Da den nye lejelov blev indført 1. juli 2015, var en del af aftalen, at der skal være et ”to-års eftersyn”. LLO har gennemgået sine ønsker til evalueringen i maj-nummeret af Vi Lejere (nr. 2/2017). Til efteråret laver Folketinget en evaluering af lejeloven. Du kan læse mere om arbejdet på llo.dk

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top