Skip to main content

GDPR: Sikker håndtering af kommunikation og medlemmers data

Persondataforordningen, den forordning, der også kaldes GDPR - General Data Protection Regulation, trådte i kraft 25. maj 2018. Forordningen pålægger virksomheder, at de håndterer persondata med ejerens sikkerhed for øje, så data ikke er frit tilgængelige og dermed ikke uretmæssigt kommer andre i hænde.

I den anledning har vi på Landssekretariatet arbejdet på at vores systemer – mail, onlinemedier og filsystemer – alle efterlever dataforordningen, og at alt elektronisk materiale opbevares på servere i skyen.

Online- og medlemskommunikation

For onlinedelen linker vi på llo.dk til vores håndtering af persondata- og cookiepolitik, som præcist beskriver vores politikker. Vores sociale medier anvendes desuden i overensstemmelse med forordningens retningslinjer.

Når du som medlem eller interessent skriver til os via llo@llo.dk eller kontaktformular på llo.dk, bliver din henvendelse ligeledes håndteret sikkert og i overensstemmelse med persondataloven. Hvis vi videresender din mail eller dine data, vil det altid være på sikker vis, hvor evt. særligt personfølsomt indhold kun videresendes krypteret eller helt udelades, hvis en kryptering ikke er mulig.

Datatilsynets hjemmeside kan man se, hvilke kategorier de forskellige personoplysninger falder under og hvilke oplysninger, der bør krypteres. 

Ved behov for supplerende spørgsmål kan man kontakte os via llo@llo.dk eller skrive til den lokalafdeling, hvor man har sit medlemskab.

Kontaktinfo til vores lokalafdelinger finder man på llo.dk.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top