Skip to main content

Har du modtaget en varmeregning? Her er en nøgle til at spare

KORREKT INDSTILLING AF VARMECENTRALEN HAR EN BETYDELIG ØKONOMISK INDVIRKNING PÅ BOLIGFORENINGERNE OG DERES BEBOERE.

I boligselskabet KAB i København har man sat fokus på at indstille varmecentralerne korrekt. Det handler bl.a. om vigtigheden af et tæt samarbejde med viceværterne om at sikre rigtig indstilling af varmecentralerne.

10 pct at spare

Erfaringen i KAB er, at før energikrisen i 2022 var der mange viceværter, der ikke udnyttede deres CTS-systemer fuldt ud. Det skyldtes delvis en manglende viden om de fordele og muligheder i systemerne. Resultatet var forkert indstillede fjernvarmecentraler, som ikke kun førte til øget energiforbrug i hele bygningen, men også unødvendigt høje energiregninger. Erfaringer fra Skarp Varmekurve, et initiativ udført i KABs afdeling i Eskemosepark i Birkerød, viser at op til 10 procent af den årlige varmeregning spares, når fjernvarmeanlægget er korrekt indstillet.

Justering og finjustering

CTS står for Central Tilstandskontrol og Styring, og det er en teknologi, der hjælper med at overvåge og kontrollere varmeanlægget i bygningen.

"Dette system giver viceværter mulighed for at justere og finjustere indstillingerne på fjernvarmecentralen for at sikre, at bygningen opretholder en behagelig temperatur, samtidig med at der opnås betydelige energibesparelser. Gennem CTS- systemet kan ændringer laves fra en computer - uden behov for konstant fysisk tilstedeværelse i fjernvarmecentralen", forklarer energi- og varmekonsulent Bo Michael Neergaard.

5-7 pct. at spare

Hans kollega John Kepny Rasmussen påpeger: "En simpel nedjustering af temperaturen i fjernvarmecentralen med 2-3 grader som betyder ændring på blot én grad rumtemperatur i boligerne kan føre til besparelser på op til 5-7% på varmeregningen.

En tredie konsulent, Josef Wahdan, tilføjer: "Men at få indstillet fjernvarmecentralen korrekt kan ofte være en udfordrende opgave for viceværter. Her hjælper KAB viceværter med at forstå deres CTS-system, og hvordan man kan indstille fjernvarmecentralen korrekt. Dette er afgørende for at skabe mere energieffektive og bæredygtige boliger", siger han. "Et eksempel er at sikre, at sommerlukning aktiveres gennem CTS-systemet. Denne fremgangsmåde er med til at forbedre energieffektiviteten og reducerer energiforbruget i bygningerne i netop sommermånederne, når opvarmning normalt ikke er nødvendig".

Fjernvarmeskilte - viceværtens hjælpende hånd

Når det kommer til at opnå optimale indstillinger i fjernvarmekælderen, kan det være en kompleks opgave. Energispring har sammen med HOFOR udviklet et redskab, der kan gøre det nemmere. Redskabet består af otte farvede skilte og en tjekliste, som tilsammen danner en praktisk vejledning.

Fjernvarmekittet kan bestilles gratis, hvis man har adresse i Københavns Kommune.

LLO: Dårlig varmestyring straffes ikke

Det er et grundliggende problem i private udlejningsboliger, at udlejer reelt ofte kan sende varmeregningen videre - uanset hvor godt boligen er isoleret eller hvor god varmestyringen er.

I andre boligformer fx almene boliger, andelsboliger eller ejerboliger får beboerne noget ud af en bedre varmestyring, isolering eller lign., og har mulighed for at beslutte at lave ændringer for at optimere ejendommens varmeforbrug.

Regningen sendes videre

For private udlejningsboliger er varmen dog udskilt fra lejen og skal betales særskilt. Det følger af lejelovens regler om forbrugsregnskaber. Udlejer kan med andre ord sende varmeregningen videre. Samtidig kan lejeren fx ikke kræve bedre isolering af boligen, så der skal bruges mindre energi til opvarmning. Det vil nemlig teknisk set være en forbedring, som lejer ikke umiddelbart vil kunne kræve ensidigt. Bliver forbedringen gennemført, vil det tillige normalt medføre en huslejestigning.

Lovændring nødvendig

Endelig har Højesteret i 2012 slået fast, at hvis ejendommen får en ”straf” for dårlig drift, en ”afkølingsudgift”, så er det ikke i sig selv tilstrækkeligt til at pålægge udlejeren at betale denne afgift, selvom lejerne ikke skal vedligeholde anlægget. Lejerne vil i stedet skulle løfte en bevisbyrde for, at anlægget ikke fungerer som det skal, hvilket er en tung bevisbyrde i praksis. Derfor bliver det reelt lejerne, som straffes for en dårlig drift af ejendommens varmeanlæg – også selvom lejerne i forvejen betaler for vedligeholdelse over huslejen.

LLO mener, at vi bør gentænke, hvad vi belønner igennem lejelovgivningen, og at tiden er løbet fra, at udlejer bevidstløst kan sende varmeregningen videre. Det vil dog kræve lovændringer, hvis lejere ikke også i fremtiden skal straffes for udlejers dårlige drift af varmeanlæg.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top