Skip to main content

Har huslejenævnet en handlepligt?

En offentlig myndighed bliver fra tid til anden opmærksom på ulovlige forhold. Sådan er det også i huslejenævnet, som blandt andet tager på besigtigelse i folks hjem og ser ejendomme i alle stadier af forfald.

Spørgsmålet er dog nogle gange om huslejenævnet har en handlepligt, hvis man bliver opmærksom på at loven overtrædes. Det kan fx være at boligen ikke er egnet til menneskebolig fx pga. sundhedsfare, eller at det lejede måske slet ikke er godkendt til beboelse.

Hvad bør et huslejenævn gøre i den situation? nævnet gøre noget? Skal nævnet gøre noget?

For at undersøge de to spørgsmål har jeg kontaktet det daværende Indenrigs- og boligministerie.

 

Ministeriets svar

Ministeriet oplyser i et skriftligt svar at:

”Indenrigs- og Boligministeriet kan oplyse, at spørgsmålet om, hvorvidt myndigheder generelt har pligt til at anmelde ulovlige forhold, ikke er lovreguleret. Ministeriet vil ikke kunne give et generelt svar på spørgsmålet, da en reaktionspligt kan afhænge bl.a. af reglerne på området for den potentielle ulovlighed.

Til orientering har justitsministeren tidligere afgivet svar på et beslægtet spørgsmål, som dog omhandler reaktionspligten i forhold til forbrydelser (spørgsmål 124 alm. del. til Folketingets Retsudvalg d. 19. januar 2006). Svaret vedlægges.”

Det vedlagte svar vedrører reaktionspligt til forbrydelser efter straffelovens regler.

Følgende fremgår af svaret:

”Det må antages, at forvaltningsmyndigheder, der netop har til opgave at føre tilsyn med, at borgerne overholder lovgivningen, efter omstændighederne har pligt til at indgive politianmeldelse i anledning af konstaterede lovovertrædelser, jf. herved betænkning nr. 981/1983 om håndhævelse af bygge- og miljølovgivningen, side 162, samt Karsten Revsbech, Lærebog i Miljøret, 3. udgave (2002), s. 437.

Uden for sådanne tilfælde kan der formentlig opstilles den hovedregel, at forvaltningsmyndigheder er berettiget – men ikke forpligtet – til at indgive politianmeldelse i anledning af formodet strafbart forhold begået af private.”

 

Kommentar til svaret

Huslejenævnet er ikke et tilsyn på samme måde som andre forvaltningsenheder er det. Det er i stedet et tvistenævn. Derfor er der generelt ikke en handlepligt for huslejenævn. Huslejenævnet skal derfor typisk ikke anmelde noget.

Omvendt slår begge svar fast, at nævnet som en forvaltningsmyndighed har en ret til anmelde ulovlige forhold. Huslejenævnet derfor gerne indgive anmeldelser.

Samlet set så gives huslejenævnene derfor en bred skønsmargin.

For egen regning, så mener jeg, at særligt spørgsmål om brand- eller sundhedsfare og lignende kan være så tungtvejende, at det må være rigtigst at foretage en anmeldelse.

Som huslejenævnsmedlem så ved man jo sjældent, hvad der sker med parterne efter sagen er afgjort, men hvis beboerne får væsentlige helbredsgener eller hvis de brænder inde, så skal man leve med, at man kunne have gjort noget, men undlod det.

Huslejenævnet har derfor stort set aldrig en handlepligt, men en ret til handle i stedet.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top