Skip to main content

Hele landet: Huslejestatistik 2019: 833 kr. pr. kvm.

Landsbyggefondens huslejestatistik for den almene boligsektor 2019 foreligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: https://lbf.dk/analyser/ statistikker-og-analyser/. Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar 2019 i huslejeregistret.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2019 er 833 kr. pr. m2 pr. år, og at huslejen er steget med 1,1 % i forhold til 2018. Statistikken viser, at huslejen varierer betydeligt på tværs af afdelinger afhængig af boligernes beliggenhed, alder, type og størrelse. Der indgår et særligt tema om huslejeudviklingen 2016-2019 med fokus på andelen af boliger med konstant eller faldende husleje. Publikationen indeholder desuden en oversigt over den gennemsnitlige kvadratmeterhusleje i de enkelte kommuner.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top