Skip to main content

Her er den hårde ghettoliste

Hvad sker der, hvis din bolig er på den?

Om du skal flytte eller ej afhænger af, hvilken udviklingsplan kommunen vedtager.

Transport- bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen offentliggjorde den 1. december 2018 regeringens nye ”ghettoliste”.

Vi Lejere har tidligere gennemgået indholdet af regeringens såkaldte ”ghettopakke”, herunder hvilke kriterier, der skal til for at et boligområde kan klassificeres som hhv. en ghetto, en hård ghetto eller et udsat boligområde.

På listen- og hvad så?

Konsekvensen af at komme på listen er, at boligselskabet sammen med kommunen skal lave en såkaldt udviklingsplan for området. Denne plan skal indeholde et bud på, hvordan området maksimalt kommer til at have 40% almene familieboliger pr. 2030 (40 pct.-reglen).

Denne plan skal godkendes af boligministeriet som skal vurdere, om planen er realistisk. Hvis den ikke anses som realistisk, kan boligministeriet træde ind i stedet med en såkaldt ”afviklingsplan”.

Hvad kan du som beboer gøre?

Som beboer i et af boligområderne på listen har man ikke direkte indflydelse på planen, udover at man som borger i kommunen naturligvis vælger medlemmer af kommunalbestyrelsen, og at afdelingen sædvanligvis har en plads i afdelingens organisationsbestyrelse.

Fordi 40-pct reglen gælder, skal resultatet være en procentvis nedgang af almene familieboliger til 40 pct.

Dette behøver dog ikke at være nedrivninger, men kan også ske ved omdannelse af familieboliger eller ungdomsboliger, eller nyopførelse af andre ejendomme med en anden ejerform (fx private udlejningsboliger eller ejerboliger). Hvis du har en løsning, du foretrækker, så sig det til beslutningstagerne i organisationsbestyrelsen og i kommunalbestyrelsen.

Om du skal flytte eller ej, afhænger af hvilken udviklingsplan, der bliver vedtaget.

Du har dog under alle omstændigheder krav på at blive genhuset, ligesom ved gennemførelsen af almindelige helhedsplaner.

Du kan læse om dine rettigheder ved genhusning på llo.dk.

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top