Skip to main content

Højesteret skal tage stilling til formkrav ved udlejers opsigelse

Sagen baserer sig på, at en udlejer havde opsagt en lejer, men ikke oplyst at lejers indsigelse skulle være skriftlig.

Både fogedret og landsret fandt at udlejers opsigelse derfor ikke overholdt lejelovens krav til opsigelser.

Nu skal Højesteret tage stilling.

Det er svært at se hvordan Højesteret skulle nå til et andet resultat.

Det står i lejeloven at udlejers opsigelse skal “indeholde oplysning om lejerens adgang til at gøre indsigelse efter [§176] stk. 2”

Stk. 2 lyder: “Vil lejeren ikke godkende opsigelsen, skal lejeren, senest 6 uger efter at opsigelsen er kommet frem til denne, fremsætte SKRIFTLIG [min fremhævning] indsigelse”. […]”

Ikke nok med det, så har flere lejere tabt sager fordi de ikke har lavet en indsigelse pr. brev, men i stedet sendt en e-mail.

Derfor må oplysningen om at indsigelsen skal være skriftlig siges at have stor betydning for lejeren.

Se Procesbevillingsnævnets omtale af sagen her

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top