Skip to main content

Husleje-spekulation: Glæde i LLO over Blackstone-indgreb

5.2-paragraffen får lov at blive, men strammes op. Det bliver vanskeligere at komme af med gamle lejere, energi-investeringer belønnes, huslejebremse indføres og ”Hjallerup marked-princippet” fjernes. LLO har fået rigtig mange af sine forslag og ønsker opfyldt.

Regeringen (Socialdemokratiet), Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har indgået en boligpolitisk aftale, som skal imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsboliger. (I LLO kaldt Blackstone-indgrebet). Resultatet er mange gode forbedringer for lejerne, selvom den forhadte huslejeparagraf 5,2 ikke blev afskaffet.

Et turbulent forløb

Regeringen spillede ud med en løsning i slutningen af sidste år. Den 29. januar i år meddelte ministeren så, at forhandlingerne var brudt sammen, fordi en række blå partier ikke ville indføre et ”spekulantstop”.

Samme dag blev forhandlingerne højst usædvanligt overtaget af Radikale Venstre, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige, som tilsammen tæller 91 mandater i Folketinget.

Meldingen fra de radikale var, at man ikke ønskede en smal aftale med regeringens støttepartier, og at ministeren ”skulle lære det politiske håndværk”. Sidst på aftenen blev det endda meldt ud, at der var aftalt en ”skitse”, som ville blive præsenteret næste dag. Næste dag (30/1) kom skitsen aldrig, men samme aften kunne boligministeren til gengæld meddele, at der var indgået en politisk aftale udenom de radikale. Boligminister Kaare Dybvads politiske svendestykke kom således i hus, og resultatet er flot.

LLO: Ingen afskaffelse af 5,2, men mange gode forbedringer

I LLO må vi erkende, at aftalen ikke blev til en ophævelse af den forhadte 5,2-paragraf. Til gengæld er der rigtig mange og gode forbedringer i forhold til den nuværende tilstand. Det er forbedringer, der havde været utænkelige under den tidligere regering, fx forbedringer af lejernes tryghed, klima, huslejernes udvikling og styrkelse af lejerne.

Lejernes tryghed -spekulantstop

Denne bestemmelse gør det vanskeligere for nye ejere at forsøge at komme af med gamle lejere. Når en bolig bliver ledig de første fem år efter ejerskifte, skal nye lejere ikke betale den høje 5,2-husleje. Først når den nye lejer siger boligen op, kan der kræves 5,2-leje igen. Dette gælder dog ikke, hvis udlejer bruger 3000 kr. pr. kvm på energiforbedringer eller rykker ejendommen tre energimærker op.

Klimakrav skærpes væsentligt

Ejendommene skal holde bedre på varmen, hvis der skal opkræves 5,2-leje.

Der indføres skrappere krav til ejendommenes energimærker. Der kan nemlig først ske lejeforhøjelser efter § 5, stk. 2, når ejendommen er bragt op på energiklasse C, eller når udlejer har løftet ejendommens energiklasse mindst 2 niveauer.

Hvis en ejendoms energiklasse hæves med mindst 3 niveauer eller energiforbedres for mindst 3.000 kr. pr. kvadratmeter, bortfalder karensperioden.

For LLO er det helt retfærdige krav, at hvis udlejer vil kræve høje huslejer, skal ejendommen i det mindste kunne holde ordentligt på varmen. Modellen belønner derfor klart energi-investeringer.

Huslejebremse

Lejerne skal ikke længere acceptere, at huslejerne i 5,2-lejemål sættes 10% højere end tilsvarende lejligheder. Og det er godt – også for retssikkerheden og fornemmelsen af retfærdighed – hvis man for fremtiden kan få sin 5.2-husleje sat ned, når den er for høj – uanset hvor mange procent, den er for høj!

Styrkelse af lejerne

Styrkelse af lejerne er blevet en del af aftalen, men denne del af forhandlingerne har været ukendte lige indtil aftalen blev præsenteret. Her har LLO fået rigtig mange af sine forslag og ønsker opfyldt:

Særligt kravet om, at huslejen skal fastsættes med henvisning til huslejenævnenes andre afgørelser får stor betydning.

Det sikrer, at sammenligningsgrundlaget er baseret på en sagkyndig vurdering i stedet for det nuværende ”Hjallerup-marked”, hvor der kan sammenlignes med lejere, som måske betaler en høj husleje, men ikke selv har klaget.

Desuden sikres en højere kvalitet i huslejenævnets afgørelser derved, at nævnene for fremtiden skal vide, hvordan boligerne ser ud, inden de moderniseres efter 5,2, så man kan lave en fair vurdering af, hvor meget boligen reelt bliver forbedret. Desuden skal der sammenlignes med, hvad udlejer tager på ejendommens udvendige vedligeholdelseskonto, så udlejer ikke får betaling to gange (som forbedringsforhøjelse og ved træk på vedligeholdelseskontoen).

Udlejer kan desuden få større gebyrer, hvis lejeren vinder huslejenævnssagen. Her stiger gebyret fra 2.180 kr. til 6.000 kr.

Andelshaverne rammes ikke

Indgrebet er skræddersyet til ikke at ramme andelshaverne, og andelshaverne er både undtaget for karensperioden og får mulighed for at beholde sine tidligere valuarvurderinger.

LLO glæder sig over, at andelshaverne ikke kommer i klemme med aftalen og over, at andelshaverne selv (ved ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation) har nægtet at blive brugt som politisk skjold i den sidste del af disse forhandlinger.

Du kan læse hele aftalen og LLO’s kommentarer på llo.dk

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top