Skip to main content

Indsigelse pr. E-mail var ikke nok - lejere smidt ud

Højesteret afsagde i maj dom i en sag, hvor en lejer gjorde indsigelse imod en opsigelse. Indsigelsen blev sendt af lejers (daværende) advokat, som sendte den pr. e-mail. Udlejer mente, at indsigelsen skulle have været sendt med fysisk post, og Højesteret gav udlejeren ret.

Højesteret begrunder dommen med lejelovens paragraf 4, stk. 3, som slår fast, at visse meddelelser ikke må gives elektronisk, herunder påkrav om lejebetaling, udlejers opsigelse (med få undtagelser) og også lejers indsigelse imod opsigelser. Sagen viser, at indsigelse imod udlejers ophævelse altid bør gøres på skrift. Vi kan tilføje, at brevet også bør sendes med afleveringsattest - af bevishensyn.

Ikke kun dårlige nyheder

Dommen slår dog også fast, at hvis udlejer laver en opsigelse, som ikke lever op til lovens krav (eller af anden grund er ugyldig), så har lejer slet ikke pligt til at gøre indsigelse imod den. Hvis du modtager en opsigelse, bør du altid få din lokale LLO-afdeling til at gennemgå den, så du kan vurdere, om du skal protestere over den. Typisk har lejeren 6 uger til at gøre indsigelse, så kontakt LLO så hurtigt som muligt efter du har fået opsigelsen. Bemærk, at der gælder særlige regler for værelsesudlejning i udlejers egen bolig (såkaldte accessoriske enkeltværelser).

Om opsigelser fra udlejer

Klassiske fejl når udlejer laver opsigelser:

• Manglende oplysning om lejers mulighed for at gøre indsigelse,

• Opsigelser kun sendt pr. E-mail

• Ubegrundede opsigelser (for visse lejemål).

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top