Skip to main content

Inflationshjælp til lejerne endnu ikke udbetalt!

Aftalen om inflationshjælp til lejerne fra februar i år er endnu ikke kommet ud til lejerne i den almene sektor.

Aftalen gik ud på at Landsbyggefondens midler skulle gå til midlertidige huslejenedsættelser.

Loven om dette er dog først blevet vedtaget for nylig (d. 1. Juni) og er trådt i kraft umiddelbart herefter.

Der er tale om en ramme på 350 mio.

Under lovforslagets behandling kom det dog frem at en betydelig del af disse midler modregnes i lejernes boligstøtte. Det betyder at stat og kommuner sparer ca. 80 mio. kr.

Lejernes penge fra landsbyggefonden ender derfor reelt med at spare det offentlige for udgifter til boligstøtte.

Det virker helt skævt. Det var jo meningen at lejerne skulle have en økonomisk håndsrækning -ikke staten eller kommunerne.

Med lovforslaget fodrede man i forvejen hunden med sin egen hale. Nu får hunden kun en del af halen.

Det må kunne laves bedre. For eksempel ved en ændring af boligstøttelovgivningen, så pengene lander der hvor de gør gavn.

Lejernes Landsorganisation Danmark har været kritisk overfor at man bruger landsbyggefondens midler -lejernes penge- på hvad der egentligt er socialpolitik, der bør klares over skatten.

Dette forløb understreger hvor langsommelig og dyr en løsning dette har været for lejerne. Næste gang skal det gøres anderledes.

De første udbetalinger af inflationshjælp forventes udbetalt til efteråret.

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top