Skip to main content

Kritik af 95 kvm.-reglen

LLO-konference satte fokus på en uheldig københavnsk praksis. Flere hundrede fulgte debatten via live streaming på LLO’s facebookprofil.

Den 9 september 2017 afholdt LLO Hovedstaden en konference med temaet ”Boliger til alle” på Dansk Arkitekturcenter i København, hvor seks eksperter og beslutningstagere var inviteret til at give deres bud på nødvendige tiltag for at komme boligmanglen til livs. De seks inviterede eksperter var:

Morten Kabell, Teknik- og Miljøborgmester i København

Curt Liliegreen, boligøkonom og direktør for Boligøkonomisk Videncenter

Bent Madsen, direktør for Boligselskabernes Landforening

Sisse Marie Welling, leder af SF i Borgerrepræsentationen

Morten Marott Larsen, cheføkonom, Ejendomsforeningen Danmark

Helene Toxværd, formand for LLO Hovedstaden

En del så med

Publikum ved selve arrangementet bestod af en række indbudte tilhørere og et lejerpanel. Men derudover havde alle med internet og en Facebook-konto adgang til arrangementet via live streaming på LLO’s facebookprofil. Noget ganske nyt i LLO Hovedstadens 100 års historie at bruge et socialt medie til at formidle en fysisk event.

Hele 632 unikke besøgende fulgte med i løbet af de tre en halv time, konferencen varede. Vi kalder dette en lille succes og ser videoformatet som et, vi også i fremtiden vil benytte os meget mere af.

Formålet med konferencen var at samle personer og organisationer på boligområdet, der ikke umiddelbart havde samme holdning til boliger og til boligbyggeri. Det skulle blandt andet testes, om der ikke var nogle områder, hvor de forskellige aktører på boligområdet kunne finde enighed.

Og det var der, skulle det vise sig. I løbet af konferencen var det som om det gik op for oplægsholdere og debatpanel, at alle andre også undrede sig over, hvorfor Københavns Kommune kræver, at nyopførte boliger skal være over 95 kvm. i gennemsnit. Denne enighed kan gå hen og få stor betydning for kommunens fremtidige boligsammensætning, for med til mødet var der mindst én formodentligt kommende københavnsk borgmester og flere muligt kommende medlemmer af Borgerrepræsentationen.

Mindre boliger og opprioritering af det almene område

At flertallet undrede sig over 95 kvm.-reglen skyldes, at den forhindrer, at man i højere grad bygger mindre og dermed billigere boliger til de mange singler, studerende og lavindkomstgrupper som udgør en stor del af københavnerne og som er med til at give København sin mangfoldighed.

Billige boliger vil i denne sammenhæng sige boliger til under 700 kr. pr. kvm. om året.

Desuden var flere oplægsholdere inde på, at man bør opprioritere nybyggeriet på det almene område ved fx at øget tilskuddet til alment byggeri, øge løbetiden på lån til alment nybyggeri, sikre at besparelser ved låneomlægning tilfalder beboere i stedet for at ende i statskassen samt i det hele taget at bygge mindre og dermed billigere boliger – boliger til de mange og ikke kun de få.

4000 billige boliger forsvinder om året

Som LLO’s formand, Helene Toxværd, kom ind på i sit oplæg, så er: […] ”boliger til alle hjerteblod i LLO” […] ”Det er ikke nemt, men vi ønsker betalelige boliger til alle. Vi skal have boliger, der efter individuelle tilskud kan betales af singler, studerende og lavindkomstgrupper”.

Der var desuden et flertal af oplægsholderne som mente, at §5.2- reglen om modernisering af private udlejningslejemål er uhensigtsmæssig, da den fjerner 4000 billige boliger på landsplan om året. Endvidere at valuarvurderingerne for andelsboligerne har hævet andelspriserne markant, hvilket har været med til, at mange tusinde billige andelsboliger har taget en himmelflugt over meget kort tid.

Desuden argumenterede bl.a. Curt Liliegreen fra Boligøkonomisk Videncenter for, at Københavns Kommunes anvendelse af landbanking af jord gør grundpriser og dermed boligpriserne unødigt høje, at billig lånefinansiering af ejerboliger presser udbudsprisen op og at forældrekøb med tilhørende gunstige skatteordninger alt sammen er med til at gøre boligmarkedet til en fest for de få og uopnåeligt for de mange.

Hele live streamingen samt en nedklippet version kan ses på LLO’s facebookside: LLO - Lejernes Landsorganisation Danmark.

 

Om forfatteren

Se artikler af Thomas Villars Petersen

Kommunikation, SoMe og webmaster i LLO Danmark.

Back to top