Skip to main content

Lejer får medhold i 7 ud af 10 huslejesager

Københavns Kommune har offentliggjort en statistik over huslejens størrelse i sager afgjort af Ankenævnet for de københavnske huslejenævn.

Statistikken er opdelt efter lejefastsættelsesmetode.

Det fremgår af statistikken, at sager hvor lejemålet er gennemgribende moderniseret og derfor må lejes ud dyrere end efter lejelovens almindelige regler (de såkaldte 19,2-sager), blev sat ned i 71,9% af sagerne.

I de ovennævnte sager, hvor lejer fik medhold blev lejen i gennemsnit sat 345 kr. ned. Fra 1.826 kr. til 1.481 kr. pr. kvm.

LLO hilser det meget velkommen, at disse afgørelser meldes offentligt ud. Det bidrager til transparens for både lejere og udlejere. Noget som både har været efterspurgt af os, som Danmarks største lejerorganisation, og vores modpart i EjendomDanmark.

Kontakt LLO, hvis du tror at din husleje er for høj.

Link til statistikken

 

Om forfatteren

Se artikler fra Anders Svendsen

Chefjurist, LLO i Danmark.

Back to top